Sunder stinga

Old Swedish Dictionary - sunder stinga

Meaning of Old Swedish word "sunder stinga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunder stinga
sönderSTicka. adhronar oc sinonar i handhomen oc fotomen waro söndher STwngna oc slitna aff iärnspikomen SkrtUppb 317. " samme opfundne breff dömbdes döt och ad nichillatum som thaa och STrax sundherSTakx för sitiande rettin" STb 4: 343 (1513). Jfr STinga sunder.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • söndher- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚽᚱ:ᛋᛏᛁᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back