Sunderlika

Old Swedish Dictionary - sunderlika

Meaning of Old Swedish word "sunderlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunderlika Old Swedish word can mean:

sunderlika
L.
sunderlika
1) i afsöndring. för sig själfv. männene hafdho synDirlika eeth hws ther the skuldo bidhia vthi oc qwinnonar hafdho serdelis thera hws ST 419. " han sa them Alla nakna ganga. .. Alla männena swnderlik fra qwinnor ok barn" Al 5765 .. - särskildt, hvar för sig. wi bidhiom idher Alla oc hwarn idhra synderlka at i thet breff wilen insighle STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 115 (1400). " Alla thenna före:ne articulos oc hwar thera om sik Sunderlika loffwar iak. .. att hAlda" SD NS 1: 47 (1401, nyare afskr.). ther waro preSTe. .. tilskikkade som skulle tagha folksens offer och offra thz framdelis hwar preSTer syndherliga sinom gudh STycken på Forn Svenska.">PK 225. " tha Alle apoSToli waro swnDirlika i them landom som war herra hafdhe them til sänt" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 36 sa iak ther een foghla skara. .. the Sungo mz swa söte tona. .. hwars thera röST var Sunderlika sik ok varo tho Allo (för Alla el. Alle) saman liik (Allir þessir fuglar Sungu sinum röddum svá samþykkiliga, sem Allir lhefði eina, ok söng þó hverr þeirra sinn söng) STephens. 1849.">Iv 434. 2) särskkildt, i synnerhet, specielt, framför Allt. Sunderlikä oss aþinkiände, þet wi aghum warä wäriände Aldrä änkior oc faþerlösä barnä SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). Sunderhlika befAlir jak til lhans nadh min swen. .. hanus eriksson oc min pilt olaf ib NS 1: 514 (1405). rikesins män tha togho at qwijdha synderligha engelSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bertz sweena STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2744. MB 2: 29. jach. .. STadhfäSTer. .. Allä the priuilegia och frihether, som. .. konwangh karl. .. akarä borgere. .. vth oc giffuit haffuä, sönderlig. at the mwghä tholfri seglä oc oc til i lödhäse köpSTad STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 35 (1505). gudh. .. giffue them ther nadher till. .. rigsins verff swa begaa, at ther longlighet gangn och bwSTan maa epterfölighe, synnerligh thenne vtskotne landzende tiil lise och vnzsätningh SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 572 (1513). han. .. giordhe them witerlikt. .. Al sina färhd ok hwath han hafdhe wunnith mz swärdh han wntbödh them thz Sunderlik hwru persida honum a händer gik Al 3913. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 246, 263. Di 57. " konung magnus haffde han swa kär for andra riddara synDirlika säär" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1003. - på ett synnerligt el. specielt sätt. iak latir mik synDirlika vm them wardha ST 156. hade gudz nad ey sonderlige waret STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9609. ib s. 345. Su 263. - synnerligen. särdeles, i hög grad, mycket. thz gör mik synderligha wee at jak skAl han swa siällan see STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3654. " sönnerligä godhä wenner" SToria. 1816 ff.">HSH 19: 70 (1505). - Jfr beseynnerlika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • sunderliga Di 57. sonderlige. synderlika. syndirlika synderligha. syndherliga. synnerligha RK 2: s. 345. synnerliga MB 2: 29. sönderligä sönnerligä. sunderlik Al 3912.
  • swnderlik ib 5765 (på de båda sistn. ställena i rumsl.). synnerligh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚽᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back