Sunderliker

Old Swedish Dictionary - sunderliker

Meaning of Old Swedish word "sunderliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunderliker
1) särskild, speciell. " thet skal oc vara en lagsafa oc haffua sin sinderlika lagman" Svartb 350 (1435). " tha taghom wy klostret. .. vnder waara sunnerligha hegn fridh oc beskermilse" Fyra handl rör Vkl 284 (1440). the ärligha borghamestare och radhmen i räffla, minan goden sönnerliken venom, sendes thetta breff FMU 3: 218 (1441). " ok sigher paulus, nar thz kombir som fwlkomplikit är, tha skal thz wttömas som widher nakon syndhirlikin deel är" SpV 230. .. . the iach (ɔ Sten Sture) aff synnerlige gwnst och godwilia haffwer. .. vndfangit NMU 1: 161 (15169. 2) synnerlig, betydlig, stor. högfärdhin är. .. aff wtskildom ok syndhirlighom gärningom ärilse SpV 159.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sunderlig: -ligä NMU 1: 159 (1509)
  • syndhirliker: -likin SpV 230.
  • synnerlig: -lige NMU 1: 161 (1516).
  • sönderlig: -liga Svartb 476 (1463) ;
  • -lighe Priv o skyddsbr 180 (1442).
  • sönnerliker: dat. pl. sönneliken FMU 3: 218 (1441).
  • sinderliker: -lika Svartb 350 (1435) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚽᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Fyra handl rör Vkl
Fyra handlingar rörande Vadstena klosters privilegier (1440 och 1458), abbedissans årliga redovisning och klosterfolkets tarf af kost och föda. I Småst på Fsv.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back