Sunderskiuta

Old Swedish Dictionary - sunderskiuta

Meaning of Old Swedish word "sunderskiuta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunderskiuta
sönderskjuta. " wij late förbätra war praam och lappa honum ther han swnderskotin war" BSH 5: 502 (1507). - (?) claus massou. .. lot vp henrik nyenbergh. .. sin gardh mädh. .. halffuan ganghin mädh hinrik bolt som han nu sunderskutin är mällen thöm badha SJ 146 (1446). - Jfr skiuta sunder.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚽᚱᛋᚴᛁᚢᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back