Supa

Old Swedish Dictionary - supa

Meaning of Old Swedish word "supa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

supa
supa; intaga flytande föoämne. han är väl värdhir sith köth som supir väl sin kaAl GO 106. " dricka eller swpa vngt hönsa sodh" LB 7: 241. " giff ten siwka. .. sodyt at swpa" ib 258. ib 3: 170. wardir henne (rofvans) sodh supit ib 56. - aBS. lthee i stadhen äre medh mik haffwa sköt hwaske bitha eller swpa (d. v. s. hvaRKen vått eller torrt) BSH 5: 123 (1506). " han saa högt oc blijgade breet som han hade supet heet" RK 1: (Albr) s. 213.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -er.
  • supin) ,
  • supa af , supa ut. läter han sla thz (fläskspadet) i en disk och täfkar ther aff och siden säter han thz a mun sin super aff hwan supa AS 59. - Jfr up-, ut-supa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back