Svaker

Old Swedish Dictionary - svaker

Meaning of Old Swedish word "svaker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svaker Old Swedish word can mean:

svaker
1) svag, vanmäktig, utan kraft. - oförmögen. (borgarna i STockholm) kerde thöm gantzka svacka vare ath löne thöm (ɔ krigsfolket) HiST. Tidskr. 1: 398 (1508).
svaker
2) svag, klen, krank. thät (ɔ brännvin) fördriffuer eth swagerth modh ST på Fsv.">Sex ekon tr 274.
svaker
3) dålig, ledsam. om underrättelse. att her kom nogen swak tiende fran STegeholm om nogen bryST STb 5: 335 (1521, Kop).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • swagerth Sex ekon tr 274.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back