Svaker

Old Swedish Dictionary - svaker

Meaning of Old Swedish word "svaker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svaker Old Swedish word can mean:

svaker
1) svag, vanmäktig, utan kraft. tha ware iak swagher (infirmus) oc ey staLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKare än andre män MB 2: 120. - svag, matt, lamt bedrifven. then storm jach haffuer hollith i nath moth rigisius fyender oc eders är icke swach och än nw holder (för eders och än nw holder är icke swach) HSH 20: 58 (1506). - svag, klen, obetydlig. om krigshär. sampnade iag en här han war ey swagh LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 284.
svaker
2) svag, klen, krqnk. " tz brn tha födis tz varhder vellikt och swakt enfollokth och kranckeliigit aff sigh" LB 7: 92. " j then tidhen er menniskyan i sin natur och i syn magha alra swagasth" ib 180.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • swagher.
  • swach )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back