Svala

Old Swedish Dictionary - svala

Meaning of Old Swedish word "svala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svala
svala. han (ɔ en häst) är raskare än flyghande swala Prosadikter (Karl M) 274. Saml. 34: 289. jrundo. .. swala GU C 20 (hand 2) s. 46. svalan flyger nedre vidher vathnith och jordena. .. merker rägn PMSkr 295. febrvarivs. .. 21 dagen. .. svalan kombir j gen ib 369. - i allegori. j thässo thrä sither foghlin som är swalan, hwilkins natur är at taka siin mat i fluchtinne, ok i wädhreno, ok teknar at the som astunda himerikis rike, the hafwa ey sina wällust äller hugnadh här i tidhelikom. .. th ingom, wtan wppe i wädhreno ok himlenom Skrt Uppb 134. - ss heraldisk fiGUr. haffuer jak vnt och giffuit honum til wapn och hielmtekn een swart swalä vtinnen ith röt fiäld SvSkr 1: 36 (1482). - Jfr odhinsvala (Sdw 2: 142).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • swalä SvSkr 1: 36 (1482). pl. -or GU c 20 s. 87),
  • *svalu thräkker ,
  • svalu unge (swalo-. swale-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
➞ See all works cited in the dictionary

Back