Svala

Old Swedish Dictionary - svala

Meaning of Old Swedish word "svala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svala
svala, svalka. þe (ormarne).. . sualþo hänna suet mz þerra bläst Bu 506. " at han väthe sin fingir j vatne ok dröpe a mina tungo. .. och swali hona" MP 1: 186. lät tända baal ok bränna mik, guz ängla scola swala mik mz himua dag Bil 426. - Bildl. stilla, lindra. suala hans pino Bir 2: 20. til hänna. .. ther allan min angir kunne väl swala IV 1237. .. mathidiana. .. . swaladhe. .. .. . dighran del sina sorgh mz clemente Bil 351. (swala för swa sla: jak skal swala l(percutiam) thik oc thit folk, at i skulin forfaras aff wärldinne MB 1: 300) - Jfr hughsvala.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -aþe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back