Svaledhis

Old Swedish Dictionary - svaledhis

Meaning of Old Swedish word "svaledhis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svaledhis
sålunda, så. wardher kirkia brotin oc swa ledhis (motsvarande þ leþ VML II Kr 5: pr) stolen Rydqvist 5: 144 (ur en i en membran af MELL intagen kyrkobalk; jfr MELL s. XXXIX). - med följ. at. swa ledhis hafdhe han sik. at äkke fiöl han i frestilsomin Bo 48. wil han. .. planta en nyan wiingardh som är en ny renlfnadhir om hwilka han wil hafua atwaktelika rökt swaledhis at (taliter, quod) han giffwi hanom wäl smakande. .. wlin Bir 4: 5.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᛚᚽᚦᚼᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MELL
Konung Magnus Erikssons Landslag. Utg. af C. J. Schlyter. 1862.
VML
Vestmanna-Lagen. Utg. af C. J. Schlyter. 1841.
➞ See all works cited in the dictionary

Back