Svälla

Old Swedish Dictionary - svälla

Meaning of Old Swedish word "svälla" (or svælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svälla (svælla)
svälla, uppsvälla, svullna. "alt lifwit took at swella" ST 356. " wart han hardheligha siwker oc byriadhe allir swella" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 381. " foten oc benet swall (intumesceret) SToort" ib 369. " for ath quidren trötnar och sweller" LB 2: 9. ib l3: 172. böria swlna oc swella limine ib 174. " liiffryn hon sweller ok bwlnar" ib 7: 78. part.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so svälla may have also been written as svælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -er.
  • limpf.
  • swall Lg 3: 369. part. pret. sullin. swollin: swolne Di 193 ),
  • pet. sullin, svullen. fore watsuot oc suller been LB 1: 97. ib 2: 9. lthz. .. förkommer spolorm i magan och annar swllen bith ib 8: 45. ther (ɔ: min saar) äre sara swolne Di 193. " han wart omsidher swillen widh sin hemeligh ting" Lg 3: 377. som. .. swlna äre i halsen LB 7: 135. " ther som swllit är" ib 23. svälla up, uppsvälla om adhran swellir wp LB 3: 33.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back