Svarliker

Old Swedish Dictionary - svarliker

Meaning of Old Swedish word "svarliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svarliker
svarlig, försvarlig, som kan försvaras. j morghon skal lhan dömas til dödh äpter lagen ty ath thz är tik ok mik ärligaren och suarligaren än man skal öwer os seyia jak hade latit dräpa myn son wtan doom Prosaditer (Sju vise m C) 231.. .. sagho them (ɔ munkarna) enga andra lekier eller aathäffwe ath haffua ther, än the skäligin och swarlighen woro, och ath engin broder. .. hade ther sperbräkan eller torneghian, som them war offuersagt STb 1: 340 (1482?). Jfr osvarliker.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -lighen.
  • -ligaren) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back