Svarlösa

Old Swedish Dictionary - svarlösa

Meaning of Old Swedish word "svarlösa" (or svarløsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svarlösa (svarløsa)
svarslöshet, underlåtenhet el. tredska att svara inför domstoll. dömdes jöpns tala laukela lsak til iij lm. for swar lös thz han icke vilde swara hustrv asta til rätte BtFH 1: 171 (1506). " dömdes oleff raydisto sak til iij m. lfor swar lös, per taypale kerde til honom ib 174 (1506). "ib 238 (1507). " dömdes per mognusson kerkala sak ti iij lm. för swar lös" ib 152 (1507). dömdes thenne forne hwar tere sak til iij m. för swar lös ib 133 (1506). ib 140 (1507) , 143 (1507), 177 (1507), 237 (1506), 245 (1507). dömdes nilis pwalsson salmis sak til iij m. för swarlös och tingx vite ib 202 (1509). ib 213 (1507) , 285 (1509), 287 (1509), 289 (1509). Jfr svara-, svars-lösa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so svarlösa may have also been written as svarløsa

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱᛚᚯᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back