Svarlösa

Old Swedish Dictionary - svarlösa

Meaning of Old Swedish word "svarlösa" (or svarløsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svarlösa (svarløsa)
svarslöshet, underlåtenhet el. tredska att svara inför domSTol. STempde iap iönison mychel gulsmid saker til iij marker for swarlösa ATb 1: 196 (1464). " laris gatuiärare iij öre swarlöso per iönson STämpe hanom" ib 231 (1465). ib 332 (1470). " jtem cölmencrautes broder bar jak vpp vj öre swarlöse" Skotteb 412 (1467-68, Kämn). ib 422 (1468-69, d:o). STb 1: 3 (1474). iij (3) marck bade fore hormaalet och swarlösande ib 264 (1480). tessa STemdi lauens i wariä iij marc for swarlöse Uppl Lagmandsomb 65 (1493). - fall el. tillfälle av underlåtenhet att svar inför domSTol. warth marthen. .. saker iij mark for et dombrot och for tre swar lösser ATb 3: 174 (1505).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so svarlösa may have also been written as svarløsa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • swar lösö ATb 1: 181 (1463). pl. swar lösser ib 3: 174 (1505).
  • swarlöös JTb 71 (1481) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱᛚᚯᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back