Svarter

Old Swedish Dictionary - svarter

Meaning of Old Swedish word "svarter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svarter
1) svart. " niger a um swarter" GU C 20 s. 354. " pullus a um swarter" ib s. 501. jnerticula le swarther viinbära quisth ib (hand 2) s. 25. äpter them kome twe swarte diäffla oc sagdho til änglanna. .. SvKyrkob 20. tha kärken kom i dörna tha sa hon omkring widh manzins säng alt som andra swarta kattor oc diäffla stodho mz iärnkrokom oc drogho wt siäkina ib 26. item gifwe wi. .. twå wåra swarta gångare och wår stodhest fogelen. .. Lagerbring Saml 3: 258 (1470, avskr.). tha sagho the alla ath en swarter diäffuol ok ledher drogh honom j armana MP 4: 179. tha fingo the qwinnonar [se] när sik en swarthan kat storan som en hwnd ib 204. " hade jak thaa vel tilgiffwit örath aff swarta katthen, at i hade sielff thaa warit tiilstädhe" BSH 5: 167 (1507, H. Gadh) (jfr under öra samt E. Sandberger, Ark. f. Nord. Fil. 73: 5 ff.). item tiil boxsiö ligger i fiskebäk, thär soghin stodh fordhom, ok sa lonkt wth som thet swarttha vatneth wthräcker VKj 171. mys fördriffwas stötandis swartha odhyrth mädh färskom osth samman PMskr 356. göra wthit win aff swartho win ib 358. " brennes aska aff winträ som bära hwith win oc lätz j winith tha gör askan winith hwith, oc aska aff winträ som bär swarth win gör swarth win hwar hon lätz j winith tha gör askan ather affwan j fietio dagha bliffwer thet swarth ib. giffwes them ätha swarth bröd" ib 363. somme säya the gotzen lagdos ödhe / aff myuklo örlögh oc swarthom dödhe ib 192. .. . sina egna äger ther lenge hafva öda legat sidan svarta döden HSH 13: 66 (1524, Brask). - svart, mörklagd, mörkhyad, av mörk hudfärg, med bibegrepp av fulhet. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrön. 278 ff. EK 556 ff. 2) magisk. i förbindelsen svart konst, svartkonst, magi. j thenna stadh war en klärk oc han heet virgilius. oc mykith lärdher i siw boklika konster. oc mäst i swarte konstinne Prosadikter (Sju vise m) 142. BSH 5: 183 (1507, H. Gadh). Jfr svartakonst.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • svarta brodhir (swarte-brudder. -brydder), = svartbrodhir. swartebrödare i westraars HLG 1: HLG 1: 111 (1467). - ss tillnam. peter swarta brudder StÄmb 47 (1449). ib 49 (1450).
  • *svartabrödhra konvent ,
  • *svartabrödhra ordin
  • -orden )
  • *svarta konst
  • swarte- )
  • lib.
  • lb 18. tron skal sätthias mothe otrolike trowillo, moth kätteri, troldom och swartakonsth JMPs 295. ib 298. " fför thy at hon war mykidh ffager, drogh hon mangha til sin kärlek oc ondha lwsta, oc eya t enasth mädh thy, wthan ämwäl mädh swarakonstene" ib 403.
  • *svarta smidher
  • swarte- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back