Svarter

Old Swedish Dictionary - svarter

Meaning of Old Swedish word "svarter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svarter Old Swedish word can mean:

svarter
1) svart. " teþes þöm en leþar i blamans like. suartare än cul" Bu 208. " ther la lucifer a gruffuo, swarter som en ram" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 36. " en mykin swartir rampn" Al 890. en suartar hundar Bu 182. " the swarta ko molkar the hwito miolk" GO 758. swartyh swin ib 968. " ther fik han see ena nakna människio ganga Alla swarta ok solbrändha" STenianus. Se Lg.">Bil 454. " hans har är suart ok karot" Bu 204. hans haar loc skäg war swart som þik Di 1. hans bryner ware sworte som two krager hafde sit offuan hans öghen ib. STundom hände at aff suartom oghn vtgar faghir lughi STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 256. " min nya swarta kiortil" SD NS 2: l170 (1409). wil af swarto läripte STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 58. grytan laSTadhe kätilin we är thik tha swart thu äST (teter es o lebes ait olla pudescere debes) GO 1008. thu skAlt taka swarth sAlt aff ondom gyällara ib 14; jfr sAlt. ib 205, 864. " thz swarta kiws ey Alth ib 598. - svart, möSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlagd, möSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKhyad, af mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK hudfärg. med bibegrepp af fulhet. konungen war STolt ok fagher ok hertogen nokot swart ok magher thy kAllade hon honomm ketla böter" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 556. " man skAl ey wräka swarta huSTrv til sänga STook (ad spondam pulla non vxor pellitur vlla)" GO 23. - svart, möSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK i synen (af sorg. fasa el. vrede). tha vardh hon swart rät som en iordh STephens. 1849.">Iv 4839. - oeg. om sorg. jachim trolle. .. haswer the hiertans dröffwelse, thet wärth är, swarth som en jord STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 132 l(1506). - i beST. form ss tillnam. hænzæ swarti SD 2: 231 (1297). ib 3: 601 (1323).
svarter
2) svartkonST, magi. " " the swarta konSTin" ST 22. waar konST gaar ofwir Alla swarta konST ib. pläghadhe öfwa swarta konSTena ib 24. " een meSTare aff swarte konSTinne" ib 302. een. .. meSTare j swarto konSTinne ib 307. lib 91, 92, 128 o. s. v. b) konST att göra krut, kruttillveSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKning; redskap och mamteriAl för kruttillveSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKning: krut. wij hade ey annet än piill sliita STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa them oc slongaSTen, thy swarta konSThen war borto STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 167 (1507). " förgäther icke frw margrete om thet sAlpether och swäwil hon haffwer. her er STor brySTh STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa swarta konSThen" ib 183 (1507). - Jfr iämsvarter, äfvensom svar, adj. 11.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sworter )
  • svarta brodhir
  • swarte-.
  • swarttabrudz SJ 224 (1448). dat. swartabryddher ib 203 (1451) ),
  • svarta brödhra kloster
  • swarta brodrä closter )
  • svarta munker ,
  • svarta slagh
  • swartäslagh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back