Sven

Old Swedish Dictionary - sven

Meaning of Old Swedish word "sven" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sven Old Swedish word can mean:

sven
L.
sven
1) sven, gosse. - yngling, ung man. een friiborin sween NMU 1: 146 (1488).
sven
2) sven, tjänare. .. gik heem oc spordhe swenana at hwar husbonden war Prosadikter (SJu vise m) 138. MP 5: 161. - med särsk. avs. på svenska förhållanden: sven, vapensven. bekännes jach. .. mich haffua. .. anamath ena sonan aff jönis laurensson, her swarte jönissa swen, fore min dödha frenda SD NS 3: 370 (1418).
sven
3) sven, väpnare. a) i särsk. uttryck med prep. och subst. vapn: sven a vapn m. fl., eg. sven som gör tjänst med fulla vapen. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrön. 678 o. där anförd litt. b) i samma betydelse utan dylik tillagd bestämning. iak welburen swen nilis jonsson Svartb 520 (1477). " stodh vp i retten velbordich swän benct karlsson" SJ 2: 142 (1489). FMU 6: 69 (1497). - Jfr aker-, bakara-, brödh-, bya-, duka-, dura-, fataburs-, fiskara-, foghata-, gamal-, gild-, gilde-, gildis-, gulsmids-, gärningis-, hof-, kamara-, kloster-, koparaslaghara-, korhald-, källara-, känne-, köp-, ledhe-, myntamästara-, mästar-, pungamakara-, qvärn-, qvärna-, redho-, ridh-, skomkara-, skräddara-, slädha-, sma-, smidha-, snare-, stal-, stuvu-, vaghn-, sände- (SDw 2: 594), thiänista(SDw 2: 712) sven.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • swän.
  • sween NMU 1: 146 (1488)
  • *svena klädhe
  • svena lön
  • sväna-.
  • swene- )
  • *svena thiänare
  • swene-.
  • tienere )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back