Svepesak

Old Swedish Dictionary - svepesak

Meaning of Old Swedish word "svepesak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svepesak
1) anklagelse som framkastas för syns skull; orättvis beskyllning; förföljelse. calumpnia. .. swepe sak GU C 20 s. 69. causor aris. .. hantera saker swepesaker lasta saker leda ok käre ok mz skälom bewisa ib s. 89. tha lika wäl wthan GUdz räddoge ok GUdz kärlekir kombir thär til. .. tha oppinbara oweanna swepesaak (adversarorum calumniæ) sik snart SpV 250. 2) svepskäl, förevändning. än jak skal läggia mera til thz som scriffwat är, oppa thz at thu ey skuli wrsaka tik, mz nakre swepesak (ne de sexus infirmitate causeris) SpV 165.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -saak )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᚽᛕᚽᛋᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back