Svika

Old Swedish Dictionary - svika

Meaning of Old Swedish word "svika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svika Old Swedish word can mean:

svika
1) svika, förråda. " wilia mz siin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLokskap swika rikit. ok forradha landhin" STenianus. Se Lg.">Bil 235. " han swek war herra i tro" MB 1: 265. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3700, 3770, 3813. " tha een wil swika som annar tro beSTh" MD (S) 264. 2) svika, lemna i STicker. at thin STSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrodher swiker thik MD (S) 248. 3) narra, bedrag. the. .. suika (dSTrand. 1853.">Fraudant) siälanna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 10. göta konunger. .. bedDis af hanum criSTna preDikan vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alens swek them (oc sände thom en) arrianum STenianus. Se Lg.">Bil 629. " jak hauer swikat bade men ok känär, oc jak haffuer swikit tik jomSTrand. 1853.">Frv. jak heter ekke siord jak heter hertwg rudolff" Di 36. haaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKniiff swikir opta vnga quinno GO 582 ; jSTrand. 1853.">Fr Kock, Medeltidsordspr. 2: 284. STephens. 1849.">Iv 4019. STrand. 1853.">Fr 128. - abs. skolom vi fölghia höxSTa mäSTarenom. ther ey vil swika (fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allere) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 25. - bedraga, öfverliSTa, snärja, bringa på fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All. tyswar hawer han mik swikith oc snart (supplantavit. .. me en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altera vice) MB 1: 216. tha Diäfwlin saa thz, at han var swikin j thöm förSTa STadh, gudz man var jnkomin STenianus. Se Lg.">Bil 849. tha ropadhe Diäfullin vee vee thu suekt mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 105. the thänkto. .. at swika ok dara han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 149. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 250. swek (decepi) iak hona mz trem syndom ib 48. " sidhan huxadho the swiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLikhetz radh ok swiko (deceperunt) the förSTa mannin" ib 251. ib 2: 78, 3: 396. munkin. .. swäks vär af sik siälfwm. än han war för swikin af Diäflenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 186. ib 190, 191. - locka, förföra. jak saa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alre nakra swa faghra som ripsimiam. hulkin swikin af criSTna manna ondzsko forsmadhe vart hionSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alagh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 288. " the hafdho komit them til syndskap oc swikit them illa" MB 1: 418. " the swiko them til synd oc dödh" ib 421. " the mz symone waro swekne aff päninganna giri (cupiDiate ducti)" ib 2: 310. han (ɔ: sathanas) gaar wth oc swiker (seducit) folkit ib 365. " Diäffwllen som them swek" ib - förfära, kränka, läSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gra. lokkar man iomSTrand. 1853.">Frv mann e ofäSTa oc swiker henne sidhan (dormierit cum ea) MB 1: 338. 4) afnarra, STrand. 1853.">Frånnarra; tilnarra sig; taga (ngt STrand. 1853.">Från ngn) weST thu nokra criSTna människio som the hafwa thz GOdzsit orättelika aff swikit ST 491. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al iak swika thina siel lSTrand. 1853.">Fran thik" ib 261. 5) svika, så fel, icke hålla profvet. the räddos the bro skulle swika STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1963. refl.
svika
at þw ey swikis oftir meer älla höghfärþas ib. 3) svika, undandraga sig, lemna i STicket. ä swikas the sworno ok ey the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boorno (fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allunt jurati non fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allunt carne vreati; den Latinska texten till motsv. ordspråk i den Danska samligne lyder: fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allunt iurati non eodem sanquine nati) GO 311. - JSTrand. 1853.">Fr af-, be-, for-svika (-svikia), samt osvikin.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sviko. part. pret. svikin. swekin: swekne MB 2: 310. part. pret. svikit. swikat Di 36 ),
  • svikas , 1) bedragas, taga fel. hänna fadhir sweikx j (d. v. s. missförstod) hänna ordhum ST 249.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back