Sviklika

Old Swedish Dictionary - sviklika

Meaning of Old Swedish word "sviklika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sviklika Old Swedish word can mean:

sviklika
L.
sviklika
1) svikligen, med svek, på ett förrädiskt el. trolöst sätt. kopman. .. som hedan aff staden falskelige och swyckelige vntrymde fran sin eghta giffto dandeqinna SJ 2: 151 (1489). än biscopen rädhendes han vara kompnan swekliga at swika cristet folk sagde. .. J Buddes b 92) 2) svikligen, med svek, på ett bedrägligt sätt. Rydberg Tr 2: 656 (1396). prouer[biorum] xxvi sicut noxius [est] qui [mittit] lanceas aet sagittas in morten sic vir qui fraudenter amico suo nocet. .. swa som han är skyllogher oc skadelighen som sändher spywth oc skoth i annerss döödh swa är oc then man som swighhliga skadher synom ween GU C 20 (hand 2) s. 101. tik siälwom täkkiandis, tiläghnade thu wndhir tik siwkligha (för swikligha), mz thinne fawidzsko dirffwe, mina äro (gloriam meam temeritate presumptuosa usurpasti) SpV 290. - Jfr osviklika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • swyckelige SJ 2: 151 (1489). swighliga GU C 20 (hand 2) s. 101 (daniserande). sweklika Rydberg Tr 2: 656 (1396).
  • swekliga J Buddes b 92 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛁᚴᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back