Sviklika

Old Swedish Dictionary - sviklika

Meaning of Old Swedish word "sviklika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sviklika Old Swedish word can mean:

sviklika
L.
sviklika
1) svikligen, med svek, på ett för rädiskt el. trolöst sätt. j haffuen idher latit swik liga dara RK 2: 5903. the villen. .. sa swiklige stiälpa ib 9160. MB 2: 268, 324. 2) svikligen, med svej, på ett bedrägligt sätt. draghande swiklikä in til sik waar jngiäld SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 308. - med svek, med falskhet. swasom jak sagdhe jdhanom som beddis suiklica (fallaciter) raadh aff mik RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 228. symon förstodh wäl at han alt swikliga (cum dolo) talade mz honom MB 2: 267.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -liga RK 2: 5903 ; MB 2: 267.
  • -lige RK 2: 9160.
  • swekliga MB 2: 268, 324),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛁᚴᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back