Svimi

Old Swedish Dictionary - svimi

Meaning of Old Swedish word "svimi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svimi
svimning, dvAla, Vanmakt. " han fiol thagar a iordhena nidher ok länge ther ij swima la swa at han hwarte hördhe älla sa" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3365. Va 25. Vallius. 1850--54.">Di 68. bryth mith 23. Vallius. 1850--54.">Di 90. " nar han skAl faAl li dötzins swima" Al 8638. mangen lagdo the tha j swima RK 2: 4007.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • swymi: -ä Di 68 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛁᛘᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back