Sviþ

Old Swedish Dictionary - sviþ

Meaning of Old Swedish word "sviþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sviþ
svedja, svedjeland, (genom svedjande) uppröDD plats i skog. spacium terre dictum swidh SD 3: 643 (1324). " myllan swedhinne södher wth och gardenom norwth" ib 644 (öfvers. fr. sl. af 1400talet). waDDes peeter juckin moott ena sochna syn och vnder ena häedz syhn på eena swedh, som i trätan står emillan peeter och oleff menian BtFH 1: 30 (1465, nyare afskr.). ib 74 (1467, nyare afskr.), 91 (1484, nyare afskr.). hwilcken skoug som begynnes öster ifrån mitt sweedh wijdh een stoor steen DD 1: 151 (1493, afskr.). " pa wäster sijdhan swedhiet ib. - pl. ransaka huilken so hafuer huggit swediier öfuer förschne råår" BtFH 1: 104 (1481, nyare afskr.). ad soluendum decimas de noualibus subis, id est de terra in agros noiter conuersa seu siluarum combustionibus dictis swidhia SD NS 1: 651 (1407, gammal afskr.). - i ortnamn. in swidhium SD 3: 643 (1324). " in area dicta prestæswidhium" SD 5: 290 (1344, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • swedh.
  • sweedh.
  • swedier BtFH 1: 104 (1481, nyare afskr.; möjl. är i detta ord e att fatta ss uppkommet af lo, i hvilken händelse ordet är att föra till sviþia). dat. swidhium SD 3: 643 (1324); prestäswidhium ib 5: 290 (1344, nyare afskr.; båda dessa ställen kunna föras till sviþia)),
  • svidhia land
  • svidhia lands tionde
  • swdie landz tiende )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛁᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back