Sylghskap

Old Swedish Dictionary - sylghskap

Meaning of Old Swedish word "sylghskap" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sylghskap
lås till halsband el. dyl.? medaljong? eth forgylth silff halsbandh medh sölskap aff gull HiST. Tidskr. 1943 s. 24 (c. 1470). ib. ib s. l23. nagra lösöre, som förST äre eth korelebandh medh guldhSTena och guldhringhar, än ith selschap man plegher pa halsin bäre STb 3: 298 (1496).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • selschap STb 3: 298 (1496).
  • selskap SJ 2: 301 (1496) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᛚᚵᚼᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back