Syn

Old Swedish Dictionary - syn

Meaning of Old Swedish word "syn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

syn Old Swedish word can mean:

syn
L.
syn
1) seende, syn. - syn, skådande. - i förbindelsen til syna, synlig, uppenbar. som hwariom manne til syna är Svartb 332 (1430). " epter thet ath wor ketre höwitzsmans skip. .. är ecke till redha, som nog är til syna Stb 1: 210 (1479). tha förde sik bärgit aff stadh ok vth j haffuit. .. ok star thär for en holma allom än til syna" MP 4: 224. ib 257. .. . sidhen mik ey war mögligit för mijn longlige krankdom. .. som huar man är til syna. .. giffue mik op til edra högmektighet HSH 13: 20 (1524?, Brask). Jfr syne. - i förbindelsen lata til syna, visa, uppvisa, förete. här är nu thät morghon gaffua breff iak ville ekke the foren latha thät til syna Arfstv 47 (1461). " thätta breff haffde jagh i gaar en jagh wille ikke lata thät til syna for nw" ib 107 (1474). - seende, åsyn, åskådande. thinna syons brone ällir hethe (ardor tue visionis) SpV 490. " wars härra skudhan oc syn" SkrtUppb 281. wendt wåra ögon från alla werldenes fåfenga syn Kyrkohist Årsskr 1922 s. 324 (1498). - åskådning, betraktesle; uppfattning. wakta thy at thu aldirgh haff twäfalt hiärta, ällir twäfalla syn til nakra människio SpV 97. - 4) utseende. eeth annat sälscap. .. släpendes medh sik vslasta vdonis siell j licamliga ok manadzliga syyn J Buddes b 152. " amiantus är en sten tolken til synena som alwn" PMSkr 461. 5) syn, besiktning; äv. synenämd. tha döMPde iac thät gilt. stadugt oc fast som the förnäMPda syner vithnad oc syynt haffuat Uppl Lagmansdomb 17 (1490). - Jfr for-, gen-, granna-, handa-, husa-, härads-, lands-, mura-, ra-, rät- (Sdw 2: 282), sokna-, til-, under(Sdw 2: 814), ut- (Sdw 2: 890), vapns- (Sdw 2: 921), vidhunder-, vägha- (Sdw 2: 1022), äghandis-, äptir-, ögh-, öghna-syn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • syyn.
  • syon SpV 490.
  • -er. Jfre Sdw 2: 1311) ,
  • *syna bref
  • syne- )
  • syna man (syno- SD NS 3: 250 (1417, avskr.); ATb 1: 166 (1462). sineSvartb 309 (1423)),
  • *syna vitne
  • synä- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Kyrkohist Årsskr
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1900 ff.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back