Synd

Old Swedish Dictionary - synd

Meaning of Old Swedish word "synd" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

synd Old Swedish word can mean:

synd
synd. "til. .. varrä syndä aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flösn" SD 5: 561 (1346). Lg.">Bu 3. ridderen. .. gaf sik guþi skyldogan firi sina synde ib 8. ängen synd matte fa noquara mact mäþ hänne hiarta ib l10. for adam synd ib 21. (en man) hafþe miok fula synd (giorth)ib 168. vänte han. .. sik gita kumit han tel synd mz freSTniGOm ib 206. ii skilins viþ likaman mz syndom ok änGOm GOþgärninGOm ib 138. " som hana löse ok rensa af syndom ok laST184. hulkin som hafdhe giort mangfa oc STora synde " STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 15. " til thäs at han matte sina synde bätra lb. giter iak myna synder ther mz böt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 309. ära mina synde forgifna mik STenianus. Se Lg.">Bil 109. " at vidhirga oc scripta syndirna" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 60. " forma iak ey at dräSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa hona mz dödhelicom syndom tha sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa iak läggia rökt opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa at lhon maghe plaghas lok näfsas fore ndahelica synde" ib 3: 31. MB 1: 143, 144, 145, 146, l147. synd är brut oc olydhna gudhlika Lg.">Budhordha ib 457. för än synden war giordh, tha war natwren All lospillath ib 110. the natwra. .. som andra skulle til lsynd lokka ib 138. " synd oc synda giäld skulo iäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn wara fore rättom domara ib. lika twa synder saman" ib 139. wäghom wi saman syndena siäwa, tha är hoordoMBer thyngre synd än löskeläghe ib. wi draghum synd i modher liwe ib 148. " mz enom manne kom syndin i wärldina ib. wiSTe war herra wäl at synen skulle mz kononne byrias" ib 84. " fyra syndir äu for hulka mangä vpte lykkäs af iheSu chriSTi licama gudhelikhet ok dygdh" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 124. " thäs optare nokor fAllir j synd thäs v andsamare är honum vpSTa" ib 93. gamul syndh gör nya skam GO 213. " hwem syndh är ey ledh, honum är gudh wredh" ib 455. " lthung ä thän söSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn som syndin söwir (för sowir)" ib 277. " lthz man mz syndom ffaar thz mz sorghum forgaar" ib 849. " lhans synder waro STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flera en nager tunga kan nw aff läsa eller siwnga" MD 123. " ljak teer mina synder nw for tik" ib 124. thz war SToor synd ST 509. " at weta sik göma oc förwara för the föredömelike syndenne som är proprietas" STerfolk. Utg. af F. A. DahLgren. 1875.">LfK 3. för thera siäla helso, som wilia at wnfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fly syndana ib. swa länghe hon är i the syndenne ib 4. " at faSTa widh watn oc brödh hwilket i GOdhom cloSTrom sätz för watn oc brödh hwilket i GOdhom cloSTrom sätz för hwaria lätta syndh ib. haffdo bedriffuit groffuaSTa synder" Su 174. lhon (ɔ: dröffuilsen) borth taker synnenna röök (rubiginem aufert percatorum) ib 175. tAla thik ey synde (med ekki þer synde) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 479. Jfr Almännings-, blods-, hovuþ-, trolkonu-syund. synda aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flösn. f. aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flösning, absolution. faa synda af-. lösn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 314. BK 208.
synd
1) hjälp mot synden. giff mik syndara synda both, för Alt thz iak hafwir brutit thik a moth ST 173. - pl. aff thin naadhsende (för send) oss syndä böter MD 70. 2) syndabot, penitens. tok opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa sik ena synda both Lg 669. " thänna twnge ware honom nogh at bära til synda boot" BK 208. " wanuörda Alla thina syndaboot oc GOdha gärniga, som the enga mz Alle waro (opera tua satisfactoria quasi nullius momenti sint annihilare) Su185. t the wm. .. fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlika synda bot oc bätring (satisfactionem perfectam) ffor theras död sik til tik fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlika wmwända" ib 380. " som naplika kunno STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pater noSTrena, oc läsa thog aff idhurgha hiärta oc synda bothinna (pænitentiæ) gärninGOm" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: l69.
synd
1) vedergällning för synd, syndaSTraff. en tima komo synda giäldh juir antiochiam STenianus. Se Lg.">Bil 260. " sagdho thz wara syndagiäld for menlösa mö han pinade" ib 428. " at thola synda giäld" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 11. " nw hawer han fangith siin syndagiäld" MB 1: 97. " thz är Alt warom synda geel" MD (S) 266. hon wart för syndagell (in pænam] maske braat blind Lg 3: 363. " han mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKte at thz war rät syndagäll" ib 381. synda gäldith älla pinana mz synda bätring oc grat ma bortkäras ok bätras ib 485 lisa thera pino oc synda giäld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 172. the. .. thänkto honum löna synda giäl Al 2339. STenianus. Se Lg.">Bil 629, 710. MB 1: 113, 119, 127, 130, 247, 270. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 174. 2) syndaskuld. kändis han widh syndagiäld MB 1: l7. lib 240. man röffwar then fatigha mz sit wAld siälin STaar fore i synda giäld MD 106.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -ir.
 • syndena MB 1: 139.
 • syndana LfK 3. gen. med art. synnenna Su 175 ),
 • synda aflösning ,
 • synda anger ,
 • synda bot
 • -boot )
 • synda brut ,
 • synda byrdhe ,
 • synda bätrilse ,
 • synda bätring
 • -bättring KL 187, 208 ; Lg 3: 321. syndha bättringh ib 656, 671, 675. synda bädhring Bir 2: 158, 168, 3: 330),
 • synda forgiftilse
 • synda forgivilse ,
 • synda forlatare
 • syndha förlatare )
 • synda forlatilse
 • synde- )
 • synda frestilse ,
 • synda fulder ,
 • synda fund ,
 • synda fylska ,
 • synda giri ,
 • synda girilse ,
 • synda giäld (-gäld. -giäl. -gäll. -gell. -geel),
 • synda idhroghe
 • -idhrughe MP 2: 183 ;
 • -a Bir 3: 40 ),
 • synda idhrogher ,
 • synda ilzka ,
 • synda karl ,
 • synda luste ,
 • synda lös ,
 • synda mal ,
 • synda man ,
 • synda modhir ,
 • synda myrk ,
 • synda plgha ,
 • syndaplikt ,
 • synda rensilse ,
 • synda samthykkia ,
 • synda sar
 • -saar )
 • synda sidhvänia ,
 • synda siäng ,
 • synda skuld ,
 • synda skärsl ,
 • synda smitta ,
 • synda snara ,
 • synda symn ,
 • synda sör
 • syndo söör )
 • synda tilfälle ,
 • synda thräkker ,
 • synda udder ,
 • synda vani ,
 • synda vidherganga ,
 • synda vili ,
 • synda villa ,
 • synda vägher ,
 • synda ämne
 • -ämpne )
 • synda ökilse ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back