Synd

Old Swedish Dictionary - synd

Meaning of Old Swedish word "synd" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

synd Old Swedish word can mean:

synd
synd. Jfr Sdw 2: 1311 och K. G. Ljunggren, Adjektivering av substantiv i svenskan 51 ff. delictum synd oc forsöman GU C 20 (hand 2) s. 89. järk här. .. hwat syndh är moth them hälgha anda SkrtUppb 235. än tho at alzkons syndh äör mothe GUdhi threfallom in personis ok enom j sinom varilsom thogh likawäl sighias nakra syndir enkanneligha wara mothe GUdh fadhre ok nokra enkanneligha mothe GUdz son ok nokra enkanneligha mothe them hälgha anda ib. lib. ib 236 o.s.v. thätta ärw syw dödheligha synder hoghfärdh giri awndh wredhe läti owirstoppa fylle skörliffnadhir b 240. thätta ärw sex syndir mote them hälgha anda första är wanhop annar är dyrffwe (o.s. v.() ib. 241. thätta ärw fyra ropanda syndir första är at wtgwta meenlöst blodh (o.s.v.) ib. nio främmända syndir första är at komma nakan til at synda (o.s.v.) ib. ib 247. ltha thwo han os först aff ophoffsens syndh, huilka som människian faar aff sinom föräldrom i modherliffwe ib 334. " sidhan scripta thik fore siw dödhelika synder" SvKyrkobr 16. " jach giffver myk GUdi skyldogan fore alla mina syndhir thär iak haffver minom gwdi a mothe giorth fran thän tiidh iac forstha sin syndha napm oc tiil tessa stvnd. .. sva som vii döde[li]ka syndhir och thera grena, j vi syndhir a moth thän helga andh, j fyra ropanda syndhir. j ix frömande syndir j xiiii forsvarande syndhir. j xii forbanna syndhir j alla nadeligha syndhir" ib 305. " thz haffwom wi aff engholm andhrom wthan aff os, antiggia aff ophoffsins syndh ällir giordhom syndom" SpV 576. SvB 33 (b. av 1500-t.). Jfr almännings-, arf-, arfs-, forsumilsa-, hovudh-, skörhets-, uphofs-, vredhissynd.
synd
2) syndbot, penitens. JMPs 411. thänna GUdeligha qwinnan scrifftadhe sigh fför sancto dominico, hwilken hänne satthe til synda booth, at hon skulle läsa hwan dagh eeth aar om kringh (jomffru maria psaltara ib 425.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -ir.
 • söndher SvT 78) ,
 • synda anger ,
 • synda band
 • synde- )
 • synda bot ,
 • *synda bruni
 • -brone )
 • *synda bätrare
 • syndä bätäre )
 • synda bätring (-bättring),
 • *synda dal ,
 • *synda dvali ,
 • synda fal
 • -fald )
 • synda forlatilse , n. pl. och f. syndaförlåtelse. SkrtUppb 250.
 • *synda fälle ,
 • *synda girnilse ,
 • synda giäld (-gäldh. -geeld),
 • *synda gnista ,
 • synda idhrogher? , art. Sdw 2: 580 bör sannolikt utgå. Jfr B. Ejder, Ark. lf. Nord. Fil. 72: 228.
 • *synda ilätiskar ,
 • *synda klädhabonadher ,
 • *synda kyn
 • -kön )
 • *synda laster ,
 • *synda näfst
 • -näpst )
 • *synda pina ,
 • *synda sot ,
 • *synda stadhge ,
 • *synda thunge ,
 • *synda umgangilse
 • -omgengilse )
 • synda vani , m. syndig vana, syndigt bruk. giff mik makt ok krafft härra gudh ath för winna diäffwllin oc kroppen ok min gambla synda wana SvB 39 (sl. av 1400-t.). JMPs 309.
 • synda vili ,
 • *synda ängsle

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back