Syndra

Old Swedish Dictionary - syndra

Meaning of Old Swedish word "syndra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

syndra
söndra, splittra, upplösa. " thu. .. som. .. syndrar enadhin, ok atskil sämiona" Bo 146. - refl. syndras, splittea, gå i sönder. skulrobenen bräktos oc söndradhos Lg 3: 311. - bildl. söndras, gå i sönder, gå i sär, upplösas. macedones rike skAl nw mindras dagh fra dagh skAl thäth syndras Al 10464. Jfr be-, for-syndra.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • söndra.
  • -ar ,
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᚿᚦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back