Syndra

Old Swedish Dictionary - syndra

Meaning of Old Swedish word "syndra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

syndra
söndra, splittra, upplösa. " att wii. .. ärum storlika skadde i thi att cronän ähr sundredt ok atskild" Rydberg Tr 2: 228 (1356, avskr.). peder. .. talede til hans i jom vm ij ores landiordh. .. som. . hans olaghlige byth och skifft hadde och syndreth eth heman Uppl Lagmansdomb 82 (1493). ib 83 (1493).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᚿᚦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back