Syndring

Old Swedish Dictionary - syndring

Meaning of Old Swedish word "syndring" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

syndring
söndring. . .. biudom. .. egh att enist före wara skuldh vthan crononä hedher och egh sundringh. .. at i oss. .. hiälpen Rydberg Tr 2: 228 (1356, avskr.). " skal och jnge rike sig fra thet andra draga medh nagon twedracht eller syndring G. Carlsson, Kalmar recess 14883 s. 63. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sundringh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᚿᚦᚱᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back