Syrgheliker

Old Swedish Dictionary - syrgheliker

Meaning of Old Swedish word "syrgheliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

syrgheliker Old Swedish word can mean:

syrgheliker
1) sorglig, som uttrycker el. gifver anledning till sorg, befröflig. bönlikt breff ok sörghelikt STenianus. Se Lg.">Bil 485. han (djäfvulen) sände STundom gladha dröma j hiärtat. .. STundom sörghelica STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 78. ib 79. hiollo thz Sua syrghelikit ib 200. " swa STor skam oc sörgelikin wanhedher" MB 2: 221. " thz som STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlzSTingis sörghelikit oc grötelikit (fleSTenianus. Se Lg.">Bile et affliciiv)tum) är Sui 298. j bland thenna minasörghelika tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alan" ib 247. sörghelikin ordh ib. thenne sörgelige tidhende SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 409 (1500, samt. af- skr.). STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 161. 163. - sorglig, ömSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig. dö aff et sörghelikt fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 498. - svår, smärtsamt. tholde var hera iheSus af thöm. .. þinor ok sörghelikin väSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 195. " ij thässe thinne sörghelico (dolorosa) STridh ib 212. hwat är syrghelikare (dolorosius) mz wärldzlikom mannom än vMBära sin orät" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 276. svår, förskräcSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig. omättelikit diup ok syrghelikit (doloroSum) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 337. " hwi wilt lthu swa sörghelikit bedhas" ST 164. - svår, höäftig, bitter. lät mik grata mina sörgelika dröffuilse (defeam dolorem meum) Su 159. syrghelikin gratir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 101. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 154. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1796.
syrgheliker
2) sörjande, sorgsen, bedröfvad. " min sörghelike grötelike hugher" Su 415. sörghelikit hiärta ib 298. mz enne sörgelike waSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunna ib 182.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -likin.
  • sörgheliker.
  • sörghelikin Al 1796 ; (ack. m.)
  • -likit ST 464 ; Su 298.
  • sörgelikin MB 2: 221.
  • sörghelighin: -lighit RK 3: 161.
  • sörgelighin: -lighit ib 163. sörgelig),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᚱᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back