Tafla

Old Swedish Dictionary - tafla

Meaning of Old Swedish word "tafla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tafla
l1) tavla, skiva av trä, sten o.s.v.; särsk. tavla med bildverk el. skrift. item ix högin, j taffla HLG 3: 96 (1528). ib 1238 (1529). - liten platta av metall el. dyl. ss relikgömma. jtem giffwe wij. .. wort dagliga mässe redhe medh then lille taffla ther hälge doma äre vdi oc glas star fore Hist. Tidskr. 1943 s. 25 (1470, samtida avskr.). iij scrijn i thet ene er en taffuela aff selff medh helgedomer MedelRiksark 1933 s. 126 (1504, L. Andreæ]. - Jfr aflats-, bältis-, gul-, hand-, ryg-, silf-tafla.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • taffla.
  • taffuela Medel Riksark 1933 s. 126 (1504, L. Andreæ)),
  • *taflo gul l(taffle-),
  • *taflo pänningar
  • tafflo- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛆᚠᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back