Tafla

Old Swedish Dictionary - tafla

Meaning of Old Swedish word "tafla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tafla Old Swedish word can mean:

tafla
L.
tafla
1) tafla, skifva af trä, STen o. s. v-; särsk. tafla med STenianus. Se Lg.">Bildverk el. skrift. ther SOm brädhin oc taflonar samanfögdhos waro bredha liSTor. .. oc mit a hwarie taflo STodho beläte vthskorin aff gul ST 418. " giwum vi til höghä altaren förnäfnz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTers. .. enä taflu a trä. i hwiliche äru varra fru belätte oc sancti johannis ewangeliSTe" SD 5: 564 (1346). " fiughur thrä waro i korseno. .. fiärdhe war taflan SOm scrifuat war a. ihesus nazarenus rex iuderom" STenianus. Se Lg.">Bil 89. " laganna taflor (tabulæ) SOm laghin waro scriwat vti" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 181. ib 184. MB 1: 353. han skreff oss i taflom gudhlikin kännedom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 195. lika ariSToteles barna skiäl ok näme widh taflo släta then skipat ok bod är til at skriuas å STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 52 (132, 56). suåSOm thön tafla taker ok haldr tilika skrift ther å skriuas ib. MB 1: 55. - (?=) nar skaffaren tändher ekke lyus ffor taflana tha honum bör SO 7. - skriftafla, antecknngSTafla. han hafdhe j sinom taflom scriuat alla fatöka manna nampn STenianus. Se Lg.">Bil 714.
tafla
2) tabell, förteckning. letha thz wp j förscriffno taflo PM XXXV. - innehållsförtckning. thetta är taflan till thenna effterschreffna schraa SO 95. - Jfr filsbens-, lagh-, ryg-, ryggia-, silf-, skola-, STen-, STens-, vitnis-tafla.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • taflo bladh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛆᚠᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back