Tar

Old Swedish Dictionary - tar

Meaning of Old Swedish word "tar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tar Old Swedish word can mean:

tar
L.
tar
1) tår, lacryma. " hon ... . gat eigh taram (för -om) hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldet" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 12. " hanum runnu swa tar aff öghum som STMBer af adhrom" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 351. " runno hänge tarane" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 75. fälla growa taara MB 1: 251. " hon grät oc fälte tarin vtan lisa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 210. " hon fälde margha beska taara" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1065. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 117. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 346. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 19. MD 64, 188, 391. MB 2: 291. äru diäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flenom the tara ledhe som STrand. 1853.">Framgaa af gudhelikom kärlek VKR XIII. taranna son ib. " fik han swa innerliga oc heeta gudelighetz taara" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 810. " mz gratande thara" ib 3: 346. ib 93. VKR VIII. ST 265. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 341. STephens. 1849.">Iv 3006. STrand. 1853.">Fr 1351, 1410.
tar
2) tår, droppe. " en thaar ällir en dropa aff besko ätikio" Su 280. bij. .. bygdho ther vp aff renaSTo taromän aff thera waxe et cappSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 11. - JSTrand. 1853.">Fr blods tar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • taar.
  • thaar. ss n. pl. lika med sing.; ss m. pl. -ar),
  • tara dal ,
  • tara fulder
  • taarafulder: -fullom Bir 3: 347
  • taarofulder: -fullom bi 129),
  • tara skur ,
  • tara vatn ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back