Testament

Old Swedish Dictionary - testament

Meaning of Old Swedish word "testament" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

testament Old Swedish word can mean:

testament
L.
testament
1) testamente, testamentariskt förordnande, nw om her raffwalz lösöre skykka han ssyelff j testemänt til kyrker och kloster ATb 3: 197 ( 1506) .
testament
gambla tästemäntidh war swa som malningh älla skwgghe til thät nyia JMPs 474. 5) testamente, en av bibelns huvuddelar. swa som dauidz psaltare war yppersta bön j gambla tästamäntidh, swa ärw . . . pater noster oc aue maria, yppersta böner j nyia tästementith JMPs 457 f. - Fallen med art. kunna också föras till testament.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • testemänt ATb 3: 197 ( 1506)
  • testamen Kumla kyrkas rb 51 ( 1482) . testemen ib),
  • testaments bref (testamentz-. testemenz ATb 3: 197 ( 1506) ),
  • *testaments gava (testamentz-. tästamentz-. tästemänts. f. tes- taentsgåva. Jfr Sdw 2: 1414. forbiwdandes al- lom . . . forda it testament oc tästamäntzgafuo . . . hindra elller qwälia Bygdén, Källorna till Piteå sockens äldsta historia 21 (1441). ib. llegatum ti tästamentz goffua GU C 20 (hnd 2) s. 71. lvppa huilke testamentz gaffuer . . . jon hesking , , , frit- skyllingen vplade STb 4: 87 (11505). giorde her erich jensson en testamentx goffue effter her ingemar ib 230 ( 1511) .
  • *testaments upbärare
  • tästmentz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚽᛋᛏᛆᛘᚽᚿᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back