Testament

Old Swedish Dictionary - testament

Meaning of Old Swedish word "testament" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

testament Old Swedish word can mean:

testament
L.
testament
1) teSTamente, teSTamentariskt förordnade, förordnande som ngn gör rörande det sätt hvarpå efter hans död skAll förfaras med hans förmögenhet. " vi. .. györum. .. wart bäggiä teSTament af þy goþze. guþ hawer oss. .. här i iorþprike. .. laant oc giwit" SD 5: 561 (1346). " þettä breff oc teSTament, som giort, scriwat oc giwit var i löþesom" ib 568. " tha giordhe en siwkir riDDare sit teSTament" STenianus. Se Lg.">Bil 748. ST 276. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XII, XVI. Al 499, 10333. thu scAl scrifwa mit teSTemänt ib 10196. " mit teSTement som iak nw ändar" ib 10201. ib 10507. " gör jak. .. mit teSTament innan swa matto" SD NS 2: 361 (1411). skipar iak, säther ok STadhgar mith thäSTament oc min yterSTa wilia ib 169 (1409). - STenianus. Se Lg.">Bildl. siälwir diäfwllin skAl göra hänna täSTament STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 5. " han giordhe eth onth teSTameth her nidhre" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 119 (1506).
testament
2) teSTamente, teSTamentarisk disposition, i teSTamente disponeradt gods, donation. " för än var teSTament äru gulden" SD 5: 567 (1346). " siþän var teSTament äru gulden" ib. " thu hafwer ey guldit mit teSTament" STenianus. Se Lg.">Bil 749. " jak. .. kännis mik haffwa STadfäST the gafwo oc teSTamänt som huSTrv ingrid sonadotter gaff wreta cloSTre" SD NS 1: 23 (1401). " skAl han !UDDA_TECKEN? intäktismannin).. . scrifua lata Alt offer teSTament oc gafuor" VKR 38. " abbatissan ranzaki. .. Alt teSTment gafuor oc offer ib. - STenianus. Se Lg.">Bildl. kiärlek ok ödhmyukt ok fatikdom gaff han sinom brödhrom j teSTament" STenianus. Se Lg.">Bil 798. " thässa dygdhena teedho badhe var herra oc varfw j Allom thera gärningom. hulka the giffwa os til teSTament" Bo (Cod B) Lg.">Bu 346.
testament
3) förLg.">Bund, löfte, teSTamente. i relig. mening. hwar een som haffwir kärlech til gudz lagh oc häLga fädherna teSTament MB 2: 225. " myne brödher. .. äru STadgadhe vndir äwerdeligx liffs täSTament (Sub teSTamento æternæ vitæ effecci Sunt)" ib 301. " mith täSTamänt tagher thu. .. i thin mwn" Lgren. 1875.">LfK 64.
testament
4) teSTamente, tid deå ett af de af Gud STiftade förLg.">Bunden, det gamla el. det nya, är gällande. gaMBla, nya teSTament[it], gamla, nya teSTamentet, tiden före, efter KriSTi födelse. swa som abel war förSTe martir i gaMBla teSTamentit swa STephanus i nyio teSTamentit Lg 291. ib 3: 28, 344. Lgren. 1875.">LfK 7, 18, 19. Su 165, 369.
testament
5) teSTamente, en af de hufvudafdelningar, i hvilka de bibliska böckerna indelas med hänsyn till affattandet unde tiden före el. efter KriSTi födelse. i spörilse Bokinne aff gaMBla oc nyo teSTament MB 1: 107. ib 104. " hwru iomffru maria aff gaMBla teSTamentidh figueras" Lg 3: 614. " then förSTa Boken i gaMBla täSTamentet genesis ib. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • tästament.
  • thästament SD NS 2: 169 (1409). testamänt ib 1: 23 (1401).
  • tästamänt LfK 64.
  • tästamänth PM XII, XVI.
  • testement ST 276 ; Al 499, 10201, 10507. testemänt ib 10196.
  • tästementh: -et LfK 18 ),
  • testaments bref ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚽᛋᛏᛆᛘᚽᚿᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back