Þa

Old Swedish Dictionary - þa

Meaning of Old Swedish word "þa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þa Old Swedish word can mean:

þa
1) då, på den tiden, i den STunden, vid det tillfället. iohannes baptiSTa ok. .. iohanne[s] ewangeliSTa agha baþe missumars dagh. þy at baptiSTa födes þ. ok ewangeliSTa do sama dagh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 50. " þ var hans howoþ funnet" ib 52. þriia daghen SToþ han for neronem. ok vände þa fulkumleka hans (wentho) tel villo ib 102. " þa hötes simon viþ petrum" ib 103. " þa limnaþe þän döþe" ib 171. " atunda daghen koMBar han atar firi domen. ok sa huar þa SToþo baþa sySTer" ib 21. " en tima langt äpte hans martirium for criSTen här at vinna ierusalem. þa teþes enom präST vänaSTe unar man" ib 496. " þa förST trygdes natalia viþ at han var STaþughar i tronne" ib 520. tha kom präSTin Framgangande STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 5. " nw war tha et maal i ordhrike" MB 1: 175. " tha war chanaan släkt wälDigh i thy landeno" ib 177. " tha kom ok anna prophetissa bidhiande til han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 7. " tha jnnan thz samma aar tha skilDis hertogh waldemar widher sina husFrwo" STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2416-7. STäkaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgh belagDis tha ib 4174. thz skedhe ther äpte at een riddarins win redh sit ärande ofwir ena maSTås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, tha kom then dödhe ridhande mote honom ST 290. JFr 7 a. - pleon. efter en föreg. tidsbeSTämning. annan dagh þän näSTa þa lät biscopen kalla þeophilum STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 29. " thär epter näSTa SOmar dagha tha loot konungen aff danmaSTås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK dragha sin här jn j swerighe" STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2795. " ther epter vm pingiDiplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDagha tha loot hertogin hugga ok dragha tyMBer til at göra en saal" ib 3325. " fiughertan nattum äptir þät wart bref sum STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buzskap bär naar wi komom. äru läsin a almänningx þingi. oc atär þär til wart bref biuthä. at wir ärum aff lande arnir. þa wäri Frither mällin aldra manna" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). JFr 8. - åtföjdt af en teMPoral bisats. han war tha barn. judha drapo wan herra STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 314. " om ij ärin the mik hialp tha tha iak mällan portana" STephens. 1849.">Iv 2699. JFr B 1. - då. uttryckande en öfvergång i FramSTällningen; ofta med kasual bibetydelse. þe samu þiura. för varo galne ok oþe. wrþo sua sDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paki for häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho lasse. at þe gingo rättan vägh vtan leddhare ok öresuen. .. þ vändes hon tel criSTendoms STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 168, þe vildo han lösa. þa dumnaþo þera arma ib 141. " SOnen talaþe tel faþeren. .. Grat eigh. aldre var mik sua väl. SOm mik havar här varit. .. þa varþ fäghin faþeren" ib 170. " annan dagh lät daricanus gerogium sätia a hiul. .. hiulet brST ok giorþe georgio ängen scaþa. þät dacianus gerogium sciuta i Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Panno mz uällanda bly" ib 494. " entidh hände thz sua at han gik Fram vm eth faghart kors hulkit han. .. änkte hedhradhe. tha spordho hans thiänara honom til. hwi han ekke hedhradhe thz korssit. .. tha swaradhe han oc sagdhe at han saa ekke thz korsit" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 8. " han war swa ilzscoSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLokir oc ordhfullir. at iac formatte ey forvinna han mz ordhum tha rädDis iak at mange sculDin scahdas af hans villo. vm han hafdhe gangit Fra mic owunnen" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 192. " gudz ängel. .. kallar abraham tyswar at naMPne tha mon han op halda swärdhit" MB 1: 201. " alth folkit j huseno kom thit löDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pande oc spordhe hwat henne wite, hon swaradhe awi iak är all saman bränd, tha syntis henna lykame swartir SOm kol oc iämerlika skaptir. .. tha baro the hona j een spital" ST 142. thzta maal kom bradhlica for germani öron oc wardh thag han swa harmslaghin. at han hafdhe tha thenct owergiwit allan guz kerlek STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 198.
þa
2) då, då alltid, vid de tillfällena. skulu tidhana siongas läghre tha än annan tima Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 21. " han aat alrigh vtan vm sunnadaghin. oc þa kom een prätir til hans oc gaff honom guz likama" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 190. - åtföljt af en teMPoral bisats. tha kände hon. .. SToran oröntan sötma. nar hon tholkan SOn söfdhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 6. JFr 7 a samt B 2.
þa
3) sedan, derefter. tha hoff sik ather wp eth kiif STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4158. - pleon. efter. föreg. siþan. iohannes. .. fäSTe Granlica al ordhin hans, sidhan tha gaf han sik mäST vin om thöm saman scrifwa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 179.
þa
4) vid den tid SOm är för handen. skiDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa wäl ok vitirlika thz SOm tål är (d. v. s. det närvarande) Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 22 (53, 23).
þa
5) då, alltså, följaktligen. alt thz SOm til är, thz är antiggia skaDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Path eller skaDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pare nw är ängin skaDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pare vtan gudh ensamen. .. tha är alt thz skaDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Path SOm til är, vtan han siälfwer MB 1: 34. ib 130.
þa
6) då, i den händelsen, under den förutsättningen. hwath än ther hittas thrätighi rätwise tha skal iak sigher waar herra ey fordarwa STadhin for thera skuld MB 1: 191. " rätwiSOm manne hörir til, ey at enaST halda sik aff ondom gerningom, vtan oc göra mykit got, oc tha ma han hiälDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa badhe sik oc androm" ib 192. " thz war. .. ey vtan skäl. at laban gaff honum (Jacob) för lyam, thy at iacob hafdhe tha minna giwith om lyam sidhan än han hafdhe förra fangith rachel" ib 222. " sighi han mik hwat jak giordhe: tha vil jak sighia hanum hwat han huxsar" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 103 ; " jFr 3. huxa the nåkre män, ok säghia: at betra är hafua kunung äpte weli almogans än äpte byrd ok arf, thy at tå¨ maghe the welia, then wittur är" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 10 (23, 10). JFr 7 b.
þa
7) så. inledande eftersatsen. a) efter en teMPoral försats. siþan hon hafþe þer nokor ar varit þa böþ biscopen at alla iufFru SOm upfödes ii guz mönSTar ok tel aldar varo komna skuldo hem fara STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 5. mäþan han var inne när [nero]uem. þa talaþe Diäwl i hans hami vte viþ folket ib 102. " þa alle uaro saman cumne tel afguþa mönSTar. þa fiöl georgius a knä" ib 495. jämsköt clädhit kom idh philteum: tha vardh han löss STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 163. thän tiidh elizabeth hördhe marie helSO, tha gladDis barnit j hänna lifue ib 893. " tha balaam hiög faST til mz sporom, tha thrängde asnen sik in til annan wiingardhin" MB 1: 413. " nw ögxladhos the swa mykith, at än för än noe do, tha waaro koMPne aff hans sönom fyra thwsand oc tiwghu oc hundradhe män" ib 174. " thäghar the andro the tidhande Fragho. .. tha bruto the wp" STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4172. " tha han hafdhe ligath eena STund ij dwala tha fixDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS han widher" STephens. 1849.">Iv 2610. " da herDingh hade saMBladh sin här tha gik hans huSTrv STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borth j en SToran skog" Di 232. " när han vili wpsegie them then dagh. .. togh är mitt breff altiid tiil reedhe" BSH 5: 106 (1506). meden the vore dher, dha bran pörtet vtaff ib 573 (1517). " mädhan hon sat i fäSTom tha sände gudh sin ängil. .. til henna" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 31. " ä män han gitir giort skilnadh manna mellom, tå huxa han sik sikran wara" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 62 (155, 68). tå tu hauer änkte sysla, tå huxa ok idhna i hugh tinom thz got ok dygdhelikt är ib 22 (53, 24). nar thessin thingh hända ok thäkkias j manzsins öghom tha wardha skälin blindh Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 314. JFr 1 samt B. b) med en konDitional försats. pröua iuþa at vi Gratom: þa tala þe tel var spot STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 14. " hafþen ii eigh hana callat tel hialDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa. þa varin ii nu alle viþ Grund döþe" ib 23. " hafþe þu talat tel min þaghar förST þolict orþ. þa hafþe iak lango lyt þino raþe" ib 494. " är simon guþ þa sighi for os huat iak huxa" ib 103. " wilin i lydhna minom ordhom. .. tha skulin i wardha mit forprisath folk" MB 1: 328. äST tu witir, tå skiDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa tin tima tarFlika Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 22 (53, 23). halde (för haldr) han tätta, tå hauer han aff almogha räzl ok lydhno ib 78 (194, 86). rosade hanum noger annar, tha STodh han oc hörde till Di 2. warþer nakor man i kronunne þiäniST fangen, þa agher konunger han lösä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). warþer. .. godzit a minä wäghnä för ater löST þ gangom. .. wtskylDinna godzsins ater vnDir mic ib 160 (1343). kwnne i nokith vende i thet beSTa, ath blodzgytilse skolle icke koma i rikith, thaa ware thet mökith nötteliegith BSH 4: 278 (1501). " än min guþ brytar eigh niþar þin guþ. þa vil iak oFra þinom guþi" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 189. " en nokor presenterade hanom dyr STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe tha selde han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhit" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 650. " än hiMBla tungel haffdho iäm myken krapt ower mantzins fötzlo. SOm andra likamlika Diwra oc thinga, tha ware hans natwra ey Frälsare at göra nakra gerning än andra oskällika Diwra oc thinga" MB 1: 45. " än iak är thin win, tha far ey STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort" ib 188. " vm nokr är sniäldare än andre. þa är han swa öþmiukir. .. at han synis. .. aldra minzSTir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 183. " om swaa skaal ske, at lyndorm koMBer her tiil arfs, togh gar her manghen arff tiilbaghe i swärighe" BSH 5: 101 (1506). " vtan han hiolde alt oppe. .. tha wordhe thz at alzängo" MB 1: 128. " vtan thu idhke.-lica oppinbara the synena thu seer, tha skalt thu thola alra GrymaST the samo pinona" Gr 291. " nu wil vinen e uiþärganga vizorþeno; þa a þän uizorþ sum köpte" SR 5. " nw war oxsen för STangull, oc hans herra waradhe ey för oxsan. .. tha skal oxsen. .. nidher brytas" MB 1: 336. " nw kan nakar brodher krankar ligghia tha skulu brödher honum withia" SO 27. " nw wm sySTrana slaas inbyrdhis, tha maa confesSOr them afFlösa" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 51. JFr Gren. 1866.">BergqviST, STud. öfver den kond. satsfogningens i fornsv. s. 18 f. c) med en allmänt reltSTephens. 1849.">Iv föresats. j hwat hus ir gangin in. tha sighin förST. Frither wäri mäþ husi thässu Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). hwar sum aþrum gör a mot þeem wir giwm wart breff. .. þa skilium wir halw minni plikt ib 670. ä hwar SOm ey halder konungs dom,þa scal konungs näfnden hem fara til hans, oc myetä vt af hans gods konungs doMBrut ib 5: 480 (1345, nyare afskr.). hwa SOm äter blodh, tha skal iak häMPna ower han MB 1: 172. " hwilkin ekke vidher sigher allo thy han ägher tha kan han ekke vara min kennesuen" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 910. hulkin SOm aSTunda mit gul tha lägge mer vpDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa andelika gerningh. .. än likamlika gerningh Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 238. hwa förST kom i watnith sidhan thz togh at STadhna tha ward han heel aff allom sinom siwkdoom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 95. ä hwar thu far tha haff os i thinne aminnilse ib 40. ä hwat jak wil tha hörer thz Grewa iacop til STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1. 2407. JFr Gren. 1866.">BergqviST, STud. öfver den kond. satsfogningen i fornsv. s. 17. d) med en koncessSTephens. 1849.">Iv föresats. än tho hwarro at the waro badhe dräpne en dagh petrus ok Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paulus: tha skiDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe tho sanctus gegorius Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paue: at thäs daghs höghtidh wara (för -e) särlica sancti petri STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 110. " þot huaro at konungi þät for smaþe oc STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">BurtkaSTaþe þa skal annar konunge (för -er) þät for heþar taka" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 182. tho at werlDin gik honom illa i hand tha haffDin tho at hwario STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borga oc land STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1857. " än thet the äru faa. tha äru the mykyt STora" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 8. " än tho at thu mik dräpir tha hafwir än alexander badhe wisare oc Fromare riddara atir" ST 529. " än tha ath alztinges mwrgerningen är obetaladht, tha hopDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas jak kwnna snarligha betala" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXVI. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13, 102. MP 1: 47. JFr þo. e) med en kausal försats. mädhan thu vilt ey taka mik j thit hws tha skal iak ganga til nakon annan Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 158. mädhan himiltungel hawa swa mykin krapt ower alt thz SOm a iordhinne födhis. tha wiliom wi spöria hwath krapt the hawa ower mantzens födho MB 1: 45. " for thy at abraham hafdhe kallath saram sin sySTer. .. tha gör konungin sik the aff gaman" ib 196. " ther fore at gudh älskadhe abels offer. tha hafdhe kain mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa awnd widh honum" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 89. " epte thet at bökerne holle icke alle eeth, och mik twifFlar met Flere gode men, thet fyärde man skaal ga i arff met syskyne, togh sättes thet up tiil edher ricsens raadh" BSH 5: 101 (1506). f) med en final försats. þär til at Friþin se althings STaSTås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer. þa wilium wir at hwilkin man sum bär nokor þe vakn. sum äru til operbarlik STriþ i þem timä wir ärum j lanDit. hawi þe samu plikt sum fyrrä är här sakt vppi Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). ib 670. " til þes at þetta er sua mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe STaþughane, þa sätium wi her fore war insigle" ib 6: 181 (1350).
þa
8) tillbakavisande el. återtagande efter satDiplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDelar (i sht adverbialbeSTämningar) SOm föregå preDikatsverbet; jFr 1. aff hans nathum oos hauer alt giuit. oc sinum tiäniSTu naMPn sagþe. j hwat hus ir gangin in. tha sighin förST. Frither wäri mäþ husi thässu. tha wilium wir thätta uthorþ gömä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). til sanna vitsbyryþ. oc fulkunnilse aldrä förnäfndä þingä. þa sätyum wi vart insighli för þettä breff ib 5: 568 (1346). gudh siälwer, han wiSTe wäl hwath hans ordh til moyses teknadho, än foe folkeno tha war thera andelik vnderSTanDilse huld MB 1: 337. j the samo aktinne tha doo han VKR X. for milhetena tha do han Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 217. " af allom dygdhom tå ära fira the sum äru howudh dyghde" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 18 (46, 20). tässe ord all tha sighir salomon ib Fragm. 13. annath ärende tha hafuer han Fl 590. " min fadher är een konung rik; Flores til naMPn tha gaff han mik" ib 1281. ib 1469. 1774. en aff wara bezSTa tha er han STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1601. om then dagh, SOm i haffwe mik tilscriffwedh om, at jach skal wp[p]seghe mellen otte rwth oc mik, tagh haffwer jach seelf taldedh tiil her aage BSH 5: 106 (1506).
þa
9) då, så, på det sättet. hwi tha (cur hoc?) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 40. B) konj.
þa
1) då, när, vid den tid el. det tillfälle då. i moysi laghum þa iuþa ensamne þiänaþo guþi waro män ok kono forbanþ än þe egh barn fingo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. " brullöpes afton at quelde. þa alle vänto han SOua mz sinne bruþ. ryMDe han Fran bruþ ok fäþärne" ib 27. " a näMDom dagh. þa þe vildo Disputera väl tel rede. teþes þöm huarom þera sin Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Patronus" ib 50. en tima þa romara hafþo Friþ goþan. .. þa bygdo þe mönSTar ok vigþo þät Friþi tel heþar ib 64. vm iula nat þa var härra födes. .. fiöl þät sama mönSTar viþ iorþ ib. " þre natura komosaman ii guz SOn þa han födes" ib 63. " mindre var minna moþor möþa: þa hon skulde mik tel dozens föþa än þins häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha likama nöþ þa þu köpte mik lif mäþ þinom döþ" ib 75. þa iosep þörSTe faST braST up än kälda vällande þär iorþen var þörraST ib 71. " gifuer skuld firi halsbänd, ät han hiolt þa hin dödh fik" SR 32. " han kom thiit tha han foor om wärlDina" MB 1: 13. " tha the komo Fram fore altarit fallir modhorin a knä" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 8. tha han kom Fram ij thz hws ther mötte honum iomFrughor mz STorä blus STephens. 1849.">Iv 2825. " tha the varo alle koMPne thäre konungin STodh op ok togh at kärä" Fl 1626. " tha olaff räd tha var god sider" MD 372. tha hon STodh vp aff bönum. STodh vp piltin aff dödha STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 249. " hurw abram ericsSOn giorde moth mik, dha jak kom Fra STocholm" BSH 4: 276 (1501). dha myn gardh brende, dha bran wp mith harnisk ib 277. dog jach thera hörde, ath the sua litiith telSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhe, tha suaradhe jach them sua igen ib 5: 152 (1507). " daa jach sadhe edher hulskap oc manskap, da loffuede i mich goth" ib 514 (1512). JFr A 1, 7 a.
þa
2) då, när, alltid då. ä þa þu giorþe aldra bäST þe talaþo vm þik aldra värST STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 77. " tha waar hugher far ower syndelik thing, tha thorfwom wi at thässe andelike föter siälinna te ware wäl scodher" MB 1: 281. då, om. tha tw sätter wdDin nider a jorden, tha är sa till atsee SOm en orm lopo op at bladet aff röt gwll. tha tw wänder vdden op tha löper ormen Fra hieltit oc till vdDin Di 76. " ey forbiwdz idher tha j gaan at see män" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 7. " tå the sea ok röna at han säter sik. .. vt firi almoghans hedher. .. tå sätia te. .. sik ut firi hans hedher" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 78 (193, 85). tha tik om tränger tha är iak när MD 375. - JFr A 7 a.
Alternative forms or notes:
 • þä VGL I R 8: pr., þ 5: 1. thaa BSH 4: 278 (1501) , 5: 367 (1509), 504 (1513); Di 233 ; MD 444. 573 (1517). dhaa ib 4: 276 (1501).
 • da VGL I Kg, III 32; Di 232 ; BSH 5: 514 (1512) , 573 (1517). daa ib 514 (1512) , 582 (1517). thag Lg 3: 198.
 • tag Di 204.
 • tagh BSH 5: 106 (1506).
 • tho Di 212, 228, 245 ; SO 27 ; Lg 3: 249 ; BSH 5: 103 (1506) , 202 (1507), 270 (1508). too Di 245.
 • togh BSH 5: 101 (1506; på två st.), 106 (1506). dog ib 152 (1507; på tre st.)).
 • þa sum ,
 • tha här ,
 • tha um ,
 • þa än ,
 • þa är ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back