Þäfka

Old Swedish Dictionary - þäfka

Meaning of Old Swedish word "þäfka" (or þæfka) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäfka Old Swedish word can mean:

þäfka (þæfka)
1) smaka, känna smak, mottaga smakintryck. manzens houþ som eet hauar flere vit. baþe se ok höra ok þäfka Bu 185. - smaka, mottaga smakintryck af, förnimma smaken af. hon (tungan) skal täfka i munnenom manz mat KS 55 (138, 59). - smaka, njuta. man warder ther aff litit blöt att man täfkär offmykit söt MD 383. - smaka (på). med pre. af. läter han sla thz i en disk och täfkar ther aff AS 59.
þäfka (þæfka)
2) smaka, hafva smak, väcka smakförnimmelse, göra intryck på smaKSinnet. med dat. vatn thäfkadhe (af senare hand ändradt till smakdhe) honom bätir en nokor annar drykker Bil 785.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäfka may have also been written as þæfka

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚠᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back