Þaghar

Old Swedish Dictionary - þaghar

Meaning of Old Swedish word "þaghar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þaghar Old Swedish word can mean:

þaghar
A) adv.
þaghar
1) genast, strax. " decius böþ Fram bära iärnsiäng ok lägia laurencium. .. at huila sik. þaghar varþ laurencius afKLädar" Lg.">Bu 416. " han sagþe sik tro ok löstes þaghar" ib 15. " tha fik han brat Lg.">Budh: ok for tagher aff iherusKLemming. 1862.">Alem til cesaream" Lg.">Bil 112. " Patricius giorde cors iwir sarit ok ward thaghar helt" Pa 6. bKLemming. 1862.">Alaam. .. far ekke nw länger at leta siin antzswar, vtan byriar thaghar swa siin ordh MB 1: 416. " huath thz annath (det ena af barnen) nima ma thz sigher andro thaghar ij Fr" KLemming. 1844.">Fl 144. the taghar op ij stadhin ga ib 675. " tha öpte a thingith marghin man ok badho thaghar dräPa han" ib 1731. then tiid mannenom misgaar tha er han taghan litet hörder RK 1: 2458. " han stötte mz sinom staff a asnan. oc ginstan resta han oc riste oc war thaghan swa staRKer som honum hafdhe enkte skat" Lg 3: 233. Lg.">Bu 494. Lg.">Bil 103, 117. KL 390. MB 2: 385. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 105, 119, 171, 214. KLemming. 1844.">Fl 671, 874, 1858, 1880, 1984. Iv 472, 590, (Cod. C) 88. KLemming. 1862.">Al 492, 2279, 2911. Lg 31. - i förbindelse med ett ord el. uttryck af liknande betydelse. drapo the thaghar genast han KLemming. 1844.">Fl 38. ib 1494, 1803. Iv 2145, 2242, 2612. Fr 334, 1275. " thaghar ginstan opuäktis mote thöm. .. en ny striidh" KL 341. ib 362. " KLemming. 1862.">Alexander sagdhe thaghar braat" KLemming. 1862.">Al 477. " sin eghin gangara han hänta badh ok gaff han KLemming. 1844.">Flores thaghar ij stadh" KLemming. 1844.">Fl 522. " han ridher nu thaghar thädhan ij stadh ib 561. han thaghar for konungin gik ij stadh" Iv 1640. ib 599. KLemming. 1844.">Fl 776, 1216, 1313, 1389, 1515, 1616. Fr 1578. RK 1: 816, 2: 1191, 5617.
þaghar
2) genast, omedelbart. " män äre ey wane at hanna dyyr thing thaghar äpter oreen thing, vtan the thwa sik för" MB 1: 508. " ib (Cod. B) 537. "
þaghar
3) genast, först, i början, Från början. män kunno ekke thaghar ledhena ower hawith, oc ey waro män thaghar swa köne til skip at göra dromunda oc sighla MB 1: 3. hon wiste thaghar först, at diäwlin tKLemming. 1862.">Aladhe i ormenom ib 95. " nw war ängelin thaghar först skaPadher" ib 125. ib 58.
þaghar
4) strax, först, till en början, vid första påseendet. ma taghir synas at swa monde wara MB 1: (Cod. B) 535. " nw ma än nakar spöria, än Paradiis war rätter stadher mannom oc ma thaghar först synas at ey" ib (Cod. A) 125. ib 129.
þaghar
5) strax, redan. " nw wiliom wi spöria, än konan skulle skaPas thaghar mz mannenom" MB 1: 84. B) konj. så snart som, då. þaghar utlöpis skip warþä nämd i skiären SR 28. thaghir (motsv. ställe MB 2: 393 tha) iudha biscoPane thätta hördho. vordho the gladhi KL 399. thaghar konungin hänne sa tha mälte han ok sagdhe swa KLemming. 1844.">Fl 43. " thaghar the bröder hördo thz vara sakt tha sampnado the saman sina makt" RK 1: 296. tha war konung wKLemming. 1862.">Aldemar blidh tagher han the tidende hörde ib 418. KL 409, 411, 416. _KLemning. 1860. SFSS.">Bo 165. KLemming. 1844.">Fl 351, 741, 1238, 1980. Iv 321. Fr 809. RK 1: 161, 231, 624, 682, 1478, 1588, 3606, 4170. " tha bödh konung erik ouer KLemming. 1862.">Alt sith rike bade riddare ok riddare like. .. swa som herra plägha oc än at sighia synom mannom til taghar han eth örlogh driwa wil" ib 94.
Alternative forms or notes:
  • þäghar VML I Eþs 6: 2, II Kg 6; pr., Ä 7: 1 o. s. v. thäghar SML J II 2 i var., Add. 1: 4. thagher Bil 103 ; Al 2279 ; RK 1: 682.
  • thager ib 624.
  • tagher Bil 112, 117 ; RK 1: 418, 421, 1478, 2: 1191 ; Iv (Cod. C) 88.
  • thaghir KL 390, 399, 409, 411, 416.
  • taghir MB 1: (Cod. B) 527, 535. thaghan Bo 105, 119, 165, 171, 214 ; Lg 3: 233.
  • taghan RK 1: 2458.
  • thagha Iv 472 ),
  • þaghar är ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚼᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back