Þaghar

Old Swedish Dictionary - þaghar

Meaning of Old Swedish word "þaghar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þaghar
L. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 103, B. Bjerre, Nordiska konjuktionsbildningar med temporal innebörd 1: 285, 2: 325 ff. A) adv. 1) genast, strax. patriarchin stemde tagar til sin alla lärda män KarlM (el) 9. ib 43. en karl magnus hörde thz (ɔ Rolands horn) tagan oc for aff [b] orginne ib 85. B) konj. så snart som, då. þaghan þät kumbär linnan staþzins vaþ. .. havi ängin vald ät klandät SR 14 (i S. Ljung, Söderköpings histora s. 340). tager wädher windher bläse fasth aff haffueno. .. tha bläsa hornen Karl M (El) 15. en tagan [h] on thz hörde tha fiöll hon nidher ib 109.

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • tagar.
  • tager.
  • þaghan.
  • tagan )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚵᚼᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back