Þäghn

Old Swedish Dictionary - þäghn

Meaning of Old Swedish word "þäghn" (or þæghn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäghn (þæghn)
man, Fri man; (tapper) krigare, hjälte. marsken. .. hyllade konungen tha i stadh siden hyllade Alle the andre tiegne maRKsen oc drotzeten a konungens wegna RK 2: 3372. " the helsa herra gafuian ok andra thäyghna" I v 3665. gudh. .. lati thz Aldre herra gawian spyria älder andra godha thägna flere thz iak vil mik swa forsma ib 3002. godha tiägna finder man ther (i Sverige) ridderskap ok häladha godha the didrik fan berner vel bestodo RK 1: 18. " the striddo fast a bäggia wäghna rät som fulgodhe thäghna" Al 3322. ib 4072. " tha var dosterath Alla väghna aff the stolta thiäghna" Fr 1818. - man, krigare i en konungs tjenst. iak wil mith konungxrike fore thik heghna ok swa fore Alla thina thäghna Al 616. " wilin ij os läna thusanda riddara aff idhra thägna" ib 1271. " Alle hans (Alexandrs) riddara oc hans thäghna" ib 10551. ib 1111, 1673. - Samtlgia de anf. språkprofven kunna föras till thäghne. - JFr brödhthäghn.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäghn may have also been written as þæghn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • thäyghn: -a Iv 3865.
  • thiäghn: -a Fr 1818. thiägn, se brödhtäghn.
  • tiägn: -a RK 1: 18.
  • tiegn: -e ib 3372.
  • þiängn VGL I Md 13: 1. -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚵᚼᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back