Þak

Old Swedish Dictionary - þak

Meaning of Old Swedish word "þak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þak
tak. " þak skyle fore väto oc väþre" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 181. " han ma þätta þakit op nya ib. thessa husins tak" ib 1: 55. " taksiögha at hulko solin ingar" ib. " systranna koor skal wara owirmeer wndir takino" ib 4: 23. VKR 69. " ther bleste tha Bort sa mangt et taak" RK 2: 7350. " han sadhe jak skal ekke thz höra at mit hws skal haffwa saa högt ith tak at thz skal göra mina granna omak han bröt aff badhe tak ok tinna ok giorde sidhan halffino minna" MD (S) 269. MB 1: 482. Bo 68. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 53, 362, 2: 90. RK 3: (sista forts.) 5028. hon (aRKen) skal wara fiwghurslind nidhan op ower bunkan, oc sidhan skal swdhin oc thakith inbyggias MB 1: 168. " at thu gaar vndir mit thak" Bo 67. " tilbör hänne thässa grötelico daghana i sinom änkiodom framledha vndir annars thaki" ib 214. Jfr Bodha-, hus-, kiRKio-, näver-, spar-, torfþak.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • taak.
  • tack RK 3: (sista forts.) 5028),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back