Þakka

Old Swedish Dictionary - þakka

Meaning of Old Swedish word "þakka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þakka Old Swedish word can mean:

þakka
1) tacka. med personens dat. laurencius þakaþe guþi Bu 414. Bil 104. " han thäkkadhe ä gudhi til han gaf vp sin anda" ib 250. " tha the äru mätte sculu Alle thakka gudhi oc läsa gracias" Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 41. en man. .. fik hanom en gulring at föra änglanz konunge ok takka hanom aff iohannis ewangelista wäghna Bil 160. " han thakkadhe them swa innerlik" Fl 549. Bu 20. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3196. " äghom vi them (änglarne) mykyt thakka (eis gratiarum actiones referre tenemur)" Bo 114. - med personens dat. och prepositionsuttryck. badhe han ok systrana hans fiollo a knä ok thakkadho Varom herra ihesu for swa stora godhgerning Bo 158. sAlogh moþer. .. þakaþe marie. .. for hänna naþe Bu 25. " han. .. thakkadhe them for gafuor rika" Fl 511. Bu 144. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 243. han. .. thakkadhe mykyt han konungxsleka wAlde. .. for wäl giort Bil 844. thakka ther af thinom gudhi Bo 127. - tacka för (ngt). med dat. och gen. thäs. thakka thäs gudhi ok ey mik Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 965. ib 4104. " thäs thakkadhe honum thän dwärghelin" Fr 238. ib 3032. RK 1: 1032- med dat. och ack. thz vil iak gudhi thakka gärna Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 5573. - med ack. athenieses thakka eskils tAla Al 1739. " Vara tack skyldig. med personens dat. han haffuer mik hAldet Alth thet han mik sakth haffdhe. .. som een dondemaan, swa at iak honom AllAledhis takkar til endha vth" SD NS 1: 226 (1403).
þakka
2) prisa. " med dat. och gen. thäs. then vngä fAlantin. .. sprang opp j sadlin wtan stigläder eller istädt; thäs thakkadhe honom badhä Frvr och jomFrvr" Va 21.
þakka
3) löna, belöna. " med dat. (el. i dess ställe ack.). gudh thakke then fadher ther tAlar swa" Fl 487. " gudh thakke käre herra thik" ib 759. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3833, 5698. Fr 187, 506. - med dat. och prep. for. gudh thakke honum fore sina gafuo Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 230. ib 828, 1644, 2466, 3198, 3469. Fr 920, 1221 o. s. v. gudh thakker idher for idhra dyghd Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1776. - med dat. (el. i dess ställe ack.) och gen. thäs. thäs thakke gudh thän ädhla quinna Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 931. - JFr ful-, o-thakka.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • þaka.
  • thäkka.
  • -ar ,
  • -aþe ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚴᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back