Þakka

Old Swedish Dictionary - þakka

Meaning of Old Swedish word "þakka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þakka
1) tacka. - med tacksamhet erkänna. tacke wij iders nades högmectighet alles woress welffart oss altid nadelige beteth haffue STb welfart oss altid nadelige beteth haffue STb 5: 343 (1521, Kop). - en roland takk[adhe] honom och sagde ey wilia sligt. .. Karl M (El) 55 (sannolikt felöversättning av fnor. þagga, tySTa; jfr: rolandh badh han thighä Karl M (Ver) 54 och D. Kornhall, Den fornsvenska sagan om Karl Magnus 275). - Jfr othakka.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚴᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back