Þäkkelika

Old Swedish Dictionary - þäkkelika

Meaning of Old Swedish word "þäkkelika" (or þækkelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäkkelika Old Swedish word can mean:

þäkkelika (þækkelika)
L.
þäkkelika (þækkelika)
1) till behag, til nöjes, på ett sätt som blir till behag el. till belåtenhet. min modher, hon gaff mik thätta (ɔ: thätta graa almenningis klädhit), swa lofflika, oc mik mykit täkkkelika (gratanter), at jak synis serdelis mz thy klädder Mecht 352. 4) med välbehag, ynnestfullt, nådigt. löös mik aff allom minom syndhom hörandhe mina bön oc thakandhe hona thäkelika SvB 475 (b. av 1500-t.). 6) med nöje, med glädje, gärna. gudh gaff siälinne sith hälgha hiärta, at hon skuli oc stundom athergiffua hoom sith hiärta oc wm hon thz gör täkkelika (grantanter), oc tröstelika, han stadfäster thz swa. .. Mecht 343.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäkkelika may have also been written as þækkelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • thäkelika.
  • täkelika )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚴᚴᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back