Þäkkelika

Old Swedish Dictionary - þäkkelika

Meaning of Old Swedish word "þäkkelika" (or þækkelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäkkelika Old Swedish word can mean:

þäkkelika (þækkelika)
L.
þäkkelika (þækkelika)
1) till behag, till nöjes, på ett sätt som blir till behag el. till belåtenhet. engen kan twem herrom thiäna thekkelika KLemming. 1871--73.">ST 111.
þäkkelika (þækkelika)
2) behagligt, ljuft, ljufligt. saghdhe at hans ordh fiollo mykyt thäkkelika oppa hans hiärta KLemming. 1871--73.">ST 40. gudh. .. vpresir j dygdanna lögdh människiona sik thäkkelika tilbundna j them häBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha anda KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR II.
þäkkelika (þækkelika)
3) på ett passande sätt. lär mik. .. huruledhis iak skuli mik täkkelika i nakre matho widherlika thinom pinom Su 36.
þäkkelika (þækkelika)
4) med välbehag, ynneKLemming. 1871--73.">STfullt, nädigt. tak thäkkkelica thässa litla gafwo KLemning. 1860. SFSS.">Bo 8. " jak offra mik thik for thöm. hulka thu ville vara mina brödhir, thy fadhir tak thz. .. thäkkelica" ib 200. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 4. the. .. syndogha manna äptedöme som komo til iheSum at höra hans kennedom oc waro täkkelika takne af honum KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 201.
þäkkelika (þækkelika)
5) tacksamt, med tacksamhet. the som thäkkelica taka thz them gifs aff gudhi KL 291. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 31. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3. 229, 707. - (?) ey weet iak huru thäkkelicare älla gudhelicare (Gratius jncundiusque) vi mattom vndfa thz godha som görs vm ondan thiänara KLemning. 1860. SFSS.">Bo 124.
þäkkelika (þækkelika)
6) med nöje, med glädje. gärna. thu ville af kärlek ödhmiuka mik alt til korsit for mankönsins helso. thätta takir iak thäkkelika KLemning. 1860. SFSS.">Bo 200. kriKLemming. 1871--73.">STne men toko thäkkelika (libenter) vidhir os KL 166. Bil 118. MB 1: 455. " ey. .. naghor höffwitzkaKLemming. 1871--73.">STe brudgumme aff sinne trolighaKLemming. 1871--73.">STa brudh wart nakot siin swa täkkelika (Gratuanter) oc hiärtelika anamadher. .. som min siäl tik. .. j dagh begärar. .. at anama" Su 278. " tilbaro til kirkionna bygning mykyt thäkkelica al vidhir thorftelik thing" Gr 302. görande luKLemming. 1871--73.">STelica ok thäkkelica (Gratuanter) hans vilia KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 287. höre han ok seer wärldinna luKLemming. 1871--73.">STelik thingh ok draghir them thäkkelika (desidraBiliter) j sin luKLemming. 1871--73.">STa ib 1: 327. - villigt. hwat them sätz til bätring for thera brut thet tachin thekkelicha KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 19. KL 276. - Jfr samthäkkelika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäkkelika may have also been written as þækkelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • þäkklilika L.
  • thekkelicha VKR 19.
  • thäklika MB 1: 455.
  • täkkelikan Lg 3:707),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚴᚴᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back