Þäkkeliker

Old Swedish Dictionary - þäkkeliker

Meaning of Old Swedish word "þäkkeliker" (or þækkeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäkkeliker Old Swedish word can mean:

þäkkeliker (þækkeliker)
L.
þäkkeliker (þækkeliker)
1) täckelig, ljuvlig, behaglig. " saa som han (ɔ Kristus) til förende vmgangande mädh människiona tedde sik siäffuan ok spakeliken ok takkelikan (för täkkelikan) j allom sinom mädfärdom sua wilde han ok j ena höuislika ok tekkelika forma latha sik oss giffuas som är j brödz like ok smak" MP 4: 83. - täckelig, behaglig, välbehagligt. med dat. el. i dess ställe ack. jumffru maria matthe honum naghra the böön känna som hännw ware lustugh ok täkkelichen ath höra SvB 260 (sen. h. av 1400-t.). en wälborin jumfru. .. täkkelikin alla j sina vmgango MP 4: 253. 4) tacksam. thu quamcumque deus tibi fortunauerit horam grata sume manv ä hwat GUd giffuer tik til lykko tha tagh mz täkkelige handh GU C 20 s. 287. - Jfr mis-, o-thäkkeliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäkkeliker may have also been written as þækkeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • täkkeliger: -lige (hs. täklelige) GU C 20 s. 287),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚴᚴᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back