Þäkkeliker

Old Swedish Dictionary - þäkkeliker

Meaning of Old Swedish word "þäkkeliker" (or þækkeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäkkeliker Old Swedish word can mean:

þäkkeliker (þækkeliker)
L.
þäkkeliker (þækkeliker)
1) täckelig, ljuflig, behaglig. hans syn ok talan var. .. thäkkelikin (acceptabilis) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 156. - täckelig, behaglig, välbehaglig. offrandhe hon gudhi. .. wäl thäkkelikit offir VKR XV. thäkkelik bön Ber 41. - med dat. ey war gudhi täckelik (Cod. A tökelikt för -lik) 317) pharno konungx aterwända MB 1: (Cod. B) 556. än the visto. .. hwat minom son ware thäkkelikit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 226. " gör thz thu pröua vara gudhi thäkkelikast" KL 266. " härra gudh gör mz mic swa som thic är thäkkelikt" ib 247. ib 265, 282. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 26, 241, 2: 138, 3: 95. Su 457. - omtyckt, kär. abraham vardh mik älskelicare aff sinom godha vilia ok ruth märare ok thäkkelicare j gudz folke (Abraham ex voluntate swa factus est diletior, et Ruth in populo Dei clarior) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 231.
þäkkeliker (þækkeliker)
2) som gör ett behaglit intryck, harmonisk? sätt saman thina sidhi at thu see thäkkelikin (placatus) i thik siälwm Ber 222.
þäkkeliker (þækkeliker)
3) behaglig, gynnsam. " nw är täkkelikin (acceptabile) thine" MP 1: 243. Jfr mis-, o-thäkkeliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäkkeliker may have also been written as þækkeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • täkkeligh: -ligha SML Kk 1: pr., i var. thäkkelikin. täkkelikin.
  • thäkliker: -lika SML Kk 1: pr. i var.; -like Su 457.
  • thäkkelikit KL 247, 282 ; Bir 1: 26, 226, 241, 2: 138, 3: 95 ; VKR XV.
  • thäkkelikitt KL 265),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚴᚴᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back