Þäkker

Old Swedish Dictionary - þäkker

Meaning of Old Swedish word "þäkker" (or þækker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäkker Old Swedish word can mean:

þäkker (þækker)
L.
þäkker (þækker)
1) behaglig, som behagar. the !UAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: domarne).. . tAla thäk thingh (placentia) ok predica for mannom. at the maghin faa thera godwilia Bir 1: 193.
þäkker (þækker)
2) täck, behaglig, full af behag, vacker. octouianus. .. var. .. sva vän ok þäkar at hvar man lyste tel at se han bliþan Lg.">Bu 62. " at the !UAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: wara husfrv möör ok qwinna. .. synas thäkka wara" Al 6343. Lg.">Bil 212. " j thins thäkkasta (Gratisimæ) iomfrudoms fäghrindh" Bir 1: 179. hwar nakor bristilse är i beläthet. .. ther öker han (målaren) oc Aläggher mangha handa lither oc färghor mädh huilkom han gör thz täkt oc faghort som tilförandha war leth oc osynlekit Su 80. mz täkkom (pulchris) lithom ib 146.
þäkker (þækker)
3) behaglig, gynnsam. " swa länge j. .. haffuen täkkasta nadhinna tima" Su 242.
þäkker (þækker)
4) tacKSam. " thz gudh giffwer täkkom, thz fran taker han otäkkom" Lgren. 1875.">LfK 93. - med dat. war hanom täkkir oc skönsamBir Su 253. - (?) swa waro the gudhi thäkt. at än tho the formatto Allom biwdha. tho thiänto the innelica gudz winum Lg 3: 229. thäkt offer, tackoffer. offradhe han thäkt offär for godha lykko oc sighir som han hawir fangit Gr 270. skulin ij offra them thänkt offär ib 281.
þäkker (þækker)
5) vilig? han få huazke täkka ella hulla tienist af vndidånom sinom KS 33 (85, 35). - Jfr for-, mis-, o-þäkker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäkker may have also been written as þækker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • þäkar Bu 62 ;
  • -a ib 171.
  • thäkkiar Bir 2: 32.
  • -are.
  • thäkkiare Bir 2: 32, 3: 225.
  • -aster.
  • thäkkiaster: -iast Bir 3: 61),
  • som förvärfvar

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back