Þäkker

Old Swedish Dictionary - þäkker

Meaning of Old Swedish word "þäkker" (or þækker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäkker Old Swedish word can mean:

þäkker (þækker)
L.
þäkker (þækker)
1) behaglig, som behagar. meg syntes myket täkt wara om eder syntes thz likt wara ath wj restom nagon makt jmoth tolka wara omilda fiendar Troj 48. - behaglig, angenäm, lockande. offtha bär fienden menniskene hogh fore. täkka tankar j kropsens lusth GersFrest 33. 4) tacksam. j thän täkkasta kärlek som han gudhi fadher takkande oss gaff the största oc hälgasta gaffuo (illaque gradissima charitate qua deo patri gradias agens, hoc permagnum nobis contulit donum) Mecht 126. - JFr mis-, othäkker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäkker may have also been written as þækker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • täkker.
  • täkt Troj 48) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back