Þän

Old Swedish Dictionary - þän

Meaning of Old Swedish word "þän" (or þæn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þän Old Swedish word can mean:

þän (þæn)
i förbindelse med annar, manger, nokor, suKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer, ängin. adjektAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivt. vm mangä þe lyti KLemming. 1856.">SOm iþär myok höghelikä Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varþäþe SD 5: 636 (1347). " nokor þe Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vakn. sum äru til opernbarlik KLemming. 1871--73.">STriþ" ib 1: 668 (1285, gammAl afskr.). at fälla nokor þing i Almännlikit äller i enlikt äräne. the sum näfKLemming. 1871--73.">ST thorwo wit ib. " han Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var fäghre at se op a än nakar the mö han förra sa" KLemming. 1844.">Fl 1559. han. .. aKLemming. 1844.">Flät at göra KLemming. 1856.">SOm the thing KLemming. 1856.">SOm honum lyKLemming. 1871--73.">STe KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 447. " j thy rikeno scAl änkte thz Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diur gita Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varit älla lifuat KLemming. 1856.">SOm är etirfult af sik" KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 5. till thenna dagh fans inghin then meKLemming. 1871--73.">STherä KLemming. 1856.">SOm waar like war i ordhom eller i KLemning. 1860. SFSS.">Bokeleghom konKLemming. 1871--73.">SThom KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 115. " her Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Didrik hadhe thz loffuath ath han skuldhe ey koma a inthe thz feKLemming. 1871--73.">STe j hwmlwnga landh war för en han kome opKLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa bärna" Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 272. - suKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BStantAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivt. andre þe sum äru kAllaþir SD 1: 670 (1285, gammAl afskr.). uarith sua theth nakar wore thän thz (för ther) skaffarenum wille ey giffua the päningana KLemming. 1856.">SO 3. worith saka at nakar thän Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vari ekke kome ib 4. uore then nakar KLemming. 1856.">SOm skaffarenum giorde omak ib. KLemming. 1860.">Gr 264. är. .. nakat thz i os KLemming. 1856.">SOm KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fromt thikkis Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara KLemning. 1860. SFSS.">Bo 39. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 184. " tha wart han vreder summwm them ther hans KLemming. 1856.">SOn haffde til konung takit" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 176. sagdho enghin then finna, KLemming. 1856.">SOm thrät kunde visa KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 86. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 279. - KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Framför ett namn: den, den der. äKLemming. 1871--73.">ST þu þän andreas KLemming. 1856.">SOm präAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dica folke hemska tro KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 138. β efterföljdt af en appositionssats med utsatt el. underförKLemming. 1871--73.">STådt inledande at. adjektAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivt. med þöm forskiälum t hwar skAl sitt agha SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). " Aldre skAll mit mödernes slekte faa then skam. at iak skAll smidä mz haKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer oc tang" Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 57. " for thän sculd at elizabeth Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var oKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fructelik tha Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varo thön badhin barnlös" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 891. " j then timän ath hon war xx ara gamull" Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 3. - suKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BStantAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivt. thät firi biuþum wir hardlikä. at eingin häMD. .. göris thär fore SD 1: 669 (1255, gammAl afskr.). vnnom vi iþär þät. at i maghen oc sculin sätiä oc haua fyoghärtaan raþmän ib 5: 638 (1347). " hon theynkte thes wel ok forKLemming. 1871--73.">STodh ath Alt thet go KLemming. 1856.">SOm menniskian hawer her i jordrike, thet hawer hon aff gudz nadh" ib NS 1: 435 (1405). han (konungen) är mera än man. af thy at han haver mera wAld af gudhi än andre män hawa KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 14 (32, 15). " aff thy ath inghen Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare nemmer til ath KLemming. 1871--73.">STyra för them landhom än the KLemming. 1856.">SOm Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara Aldrians moder brödher ty KLemning. 1860. SFSS.">Bodhe the them ath komo tith til sigh" Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 237. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 247. " firi þy. at þe äru langt KLemning. 1860. SFSS.">Borto" SD 1: 668 (1285, gammAl afsKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK.). fore thy at aff henne skAl födhas gudz KLemming. 1856.">SOn KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 33. " tettha sägher iak ey forthy ath thw skAlth nogwdh epterföKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia thera kennedhom" ib 3: 11. " j thy förwaradhe thu thit liff at thu vpfan tolkit raadh" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 163. " hofsämi är i thy, at mannen forKLemming. 1871--73.">STyrer sik af ondre giri" KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 20 (49, 21). i dy ath mennisken menar haffwa vndher trykth högfärdh ok fafänga äre swa weth hon ekke for en hon fAller ther mith vthi Gers KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">FreKLemming. 1871--73.">ST 1. jnnan thes ath thetta thAlaAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 136. " mäþ þy at oFMykin moghe är wan at göra dröghilse" SD 1: 670 (1285, gammAl afskr.). till thäs ok (för at) the (böterna) wtfäKLemming. 1871--73.">STer äru ok KLemning. 1860. SFSS.">Borghadhä ib 4: 465 (1335, nyare afskr.). thu äKLemming. 1871--73.">ST thäs värdh man skulde thik hata Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 567. " for thy hon war fäKLemming. 1871--73.">ST enom man mote sinom wilia. badh hon tagh sik in i KLoKLemming. 1871--73.">STret" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 247. forthy gwdh han er opynleghin thy skAll thw wetha ath han loth sigh pina till sin mandhom ib 113. " honom skulin i dyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa och hedra forthi han är sandher gwdh" ib 135 .. en. .. man fik bradha guz hempd for thz han a enom synnodagh wille ey hAlla hälaght ib 260. konung erik ok an the waro osatte foret han kraffde thz siölf han honom atte KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 823. " KLemming. 1871--73.">STriþen KLemming. 1871--73.">SToþ KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fra þy KLemming. 1856.">SOlen gik vp. ok tel þäs hon bärghaþes" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 178. " i thy männene komo for dörrena. sagho the at dörren lop snarlika til" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 247. " j thy KLemming. 1856.">SOlen vpgaar Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vari huar man j sith harnisk" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 170. " ther war ey lankt mellon thz han swor ok han wt aff rikit foor" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2860. " til thäs nio manadha waro lidhne" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 33. " hwilike preKLemming. 1871--73.">STe daghlicä sculu messu sighiä til þes lifnäþrin koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer" SD 5: 563 (1346). " hulkyn thry iak hauer hindrat här til for KLoKLemming. 1871--73.">STreno, äfte thy iak ey annadh viKLemming. 1871--73.">STe en thö myk rättelika til hördho ib" NS 1: 584 (1406). " the. .. waaro. .. begärendhe. .. at thee motto faa KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pasport. .. epter thy theras tiidh war förliden" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 185 (1507). Se vidare under af, for, i, innan, mäþ, mällum, til, unAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir, äptir. γ) efterföljdt af en sats inleAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD af konj. þ. þät Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var eigh minKLemming. 1871--73.">ST ii þina þranga þa sat þina moþor ganga Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vaþeleka þunga ok langa KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 79. δ) efterföljdt af en sats inleAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD af konj. um. annat oärlikt äthäue är thz. vm gamul man liuer ogudhelika KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 45 (116, 49). ε) efterföjdt af en sats inleAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD af en inAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Direkt KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frågande KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Partikel. af þy hur waar KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fru warþ förKLemming. 1871--73.">ST scaKLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Path KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. ib 12. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 449. ζ) efterföljdt af en sats med underförKLemming. 1871--73.">STåAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD inledande tidskonjuktion. þän tima iak giuar min anda up KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. " the KLemming. 1871--73.">STwnd barnit war syukt" KLemming. 1871--73.">ST 506. " thäntidh barnit war syukt ib. Se vidare under KLemming. 1871--73.">STund, tiþ, time. η) efterföljd af en inf. aghe þäs waAld at wäþia a mot þere näfnd" SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). θ) efterföljdt af ett prepositionsuttryck. þe af KLemming. 1871--73.">STaþenom gauos ofAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dighart KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fram KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 16. " fore thöm aff raAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dit ok comKLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Panijt" KLemming. 1856.">SO 116. " thee aff slotid" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 282 (1501).
þän (þæn)
2) obeKLemming. 1871--73.">ST. pron. a) den, en viss, en, den ene. suKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BStantAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivt. KL 191 (se nedan språkprofvet under þän älla þän). - i motsats till annar. adjektAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivt. matte tha et barn födhas vnder them KLemming. 1871--73.">STiärno gang oc annath vnder androm KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 101. - þän älla þän, den eller den, den och den, den ene eller den andre. suKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BStantAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivt. han. .. viKLemming. 1871--73.">STe Alra bröþra þnka vmkring. swa at han skreff þera formannom. at þän älla þän (illi et illi) är glömskir älla dylskir älla latir oc þän KLemming. 1871--73.">STaþughir i troo KL 191. " vm nakar spör hwi iak vKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBär then älla then (illum et illum)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 74. " at jak gifwir thöm älla thom (tAli vel tAli) thz raadhit" ib 3: 100. ath hon j sik syälwe ath spör ok tänker, vm hon är werre än andra mennisker eller werre än den eller then Gers KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">FreKLemming. 1871--73.">ST 54. " eynga lundh haffde nagher annar hwazske then, eller then kunnith thz swa göra" ib 1. gör thz älla thz (hoc vel illud) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 157. " thu sigher j thinom. .. tankom. hwi mona mik thz ällir thz til komma" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 812. - þän ok þän, den och den. sa giordhe thän ok thän KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 124 (1506). b) pl. de, man. bidhie Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diij om i Alle KLemming. 1871--73.">STäder, ath thet skAl gaa swenzske men väl FM 418 (1509).
þän (þæn)
3) red. " pron. den, KLemming. 1856.">SOm hvilken. kan. .. swa tyma. at dan niclesKLemming. 1856.">SOn fAlder KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr. äller vil egh þem giora swa rät KLemming. 1856.">SOm nu är sakt. þet vi cy troum" SD 5: 567 (1346). " en iomKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fru skAl födha KLemming. 1856.">SOn then häta skAl emanuel" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 82. " iak är thin gudzKLemming. 1856.">SOn, thän thu döpte" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 673. " vi hafum nokot þät sigia þät idra siäl Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varþa" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 184. i hafin þät (för þe). fulaKLemming. 1871--73.">STu KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frägþ i rik (för rikit?) oc vtan þän kriKLemming. 1871--73.">STin man ma haua ib. " andre vise män thi rönt haua wärildenna skipilse" KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 6 (14, 7). " nu sighr mäKLemming. 1871--73.">STar egiAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dius i sinne KLemning. 1860. SFSS.">Bok, the han hauer giort vm kununga KLemming. 1871--73.">STyrilse: af thön äru tijo godhum kununge til höra, then rike wil wäl ok wislika KLemming. 1871--73.">STyra" ib 57 (144, 63). lika ariKLemming. 1871--73.">SToteles barna skiäl ok näme widh taKLemming. 1844.">Flo släta then skiKLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat ok KLemning. 1860. SFSS.">Bod är til at skriuas å ib 52 (132, 56). vtan adhAlport skAl wara port luka järnadh, tän man må vp ok nidh winda ib 85 (209, 94). han !UAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: mannen) hauer sik wäria för mannom ok Aldrahanda Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diurom the hanom mågho skadh ib 40 (105, 44). giuer thet. .. fåfängom ok häggoma mannom, the hånom giua later ok ännelof ib 58 (145, 64). gud giwi honom lycka helKLemming. 1856.">SO ok ära then wy skulom i dagh til konung taka KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4492. KLemming. 1844.">Fl 330. thz är onth bröderschap at fordeffua eller forhata hanom then han skAl äre KLemming. 1856.">SO 115. skiapdhe han propheta them han tedhe ther (möjl. i KLemming. 1871--73.">ST. f. them ther han tedhe) i hwat matto atirlösnin skulle göras (quiKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus modum redemptionis. .. oKLemming. 1871--73.">STenAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dit) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 252. " sigher jak at Alt aterhAld ey är thz swa litit, thz wpKLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa tagx oc hAldz KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fram j min hedher mz gudhelighet thz är wärt at faa sin lön" ib 4: 119. xxxi (31) karla, them vectaren sielff iiij !UAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: 4:de) i kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKetornet görlige reknade KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 12 (1504). iak haffwer i nath haffth ena heKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha wako nath, meth thi mik är i nath oppenbaadher liiffsins wägher (contigit michi. .. Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Divinis excubiis invigilasse quiKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus michi via vite revelata eKLemming. 1871--73.">ST) KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 135. I nåKLemming. 1860.">Gra af den anf. språkprofven skulle iKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">FrågaAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vande pron. måhända kunna fattas ss dem. med följande rel. pron. underförKLemming. 1871--73.">STådt.
þän (þæn)
sing. mera obeKLemming. 1871--73.">STäMDt med syftning på ett förut angifvet beKLemming. 1860.">Grepp eller på innehållet i ett uttryck, i en sats el. satsförbindelse. simon sagþe tel mariam þässa samu profeciam : þit lif KLemming. 1856.">SOm hans suärþ skAl ginum gangha: þät sannaþes hänne KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fredaghen langa KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 73. " hafþe mö barnet manghen Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vanda baþe dagh ok nat vm þit lif räd. .. sua liten þu Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VaKLemming. 1871--73.">ST þu viKLemming. 1871--73.">STe þät väl ib 79. legger man KLemming. 1871--73.">STampdhan pwrlök widh benbruth tha hielper thz snarth" LB 2: 34. " hwi gör äkke thu swa, han swara. jak gitir äkke, hwi tha sannelica thy at KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frw girin vil äkke KLemming. 1871--73.">STädhiat" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 66. " ängAledhis forskullar han sik gudz nadh oc winskap, för än gudh giwer honum nadher at forskullath mz" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 352. " drukinskaper är modhr ok ophof åt Allom odyghdom. .. thet gör manzens änlite lyt ok afskaKLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat, ok minzka wit ok skiäl. .. thet gör likamenom siukdom" KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 44 (112, 47). " tha wart han vreder summwm them ther hans KLemming. 1856.">SOn haffde til konung takit ok sagde hwi er ekke heller jakit" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 178. " KLemning. 1860. SFSS.">Bondhen twäkadhe, om thz skwlle hans hwKLemming. 1871--73.">STru wara, tha swaradhe hon iak ärat i rätte sannindh" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 673. " i Allmännare betydelse: det, det KLemming. 1856.">SOm nu är i KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fråga, saken, förhållandet. wiltu ey haffuat tessa leedh" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 188. " the. .. sagdo at the villo hafuat til säät" ib 257. " ther med skullet tha wara säät" ib 788. " sidan satte theet i en dag til neKLemming. 1871--73.">STa sancti mortins dag j KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fridh skulde thz KLemming. 1871--73.">STa ib 2: 6310, 6312. - n. sing. ss formellt subj. þa wäri KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frither mällin Aldra manna. aff Allän döþerlik owinscap. e huru högKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burnir män þät äru hälKLemming. 1871--73.">ST" SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). är þet. .. swa. .. at nakar rymer KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fran konunge ib 5: 478 (1345, nyare afskr.). ärät. .. swa at nakar dyrwes sik vndan lönä af Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare þiäniKLemming. 1871--73.">ST ib. " thz Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varo thwe kötlike bröAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir rike män" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 869. " thz war een ärlikir riAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDare han gaff sik j KLoKLemming. 1871--73.">STir" KLemming. 1871--73.">ST 161. " thz war een hälaghir martir heth ignacius" ib 84. " thz war een qwinna KLemming. 1856.">SOm hafdhe KLemming. 1871--73.">SToor KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">FreKLemming. 1871--73.">STilse aff Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">DieKLemming. 1844.">Flenom" ib 84. " thet war en man ther hafde et ilt sår" KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 41 (107, 45). " thz är ängin ära thöm wara herra, ther dygdhelös är" ib 47 (118, 50). the äru fira dygdhe ther mannen KLemming. 1871--73.">STyre til at liua vislika, thz är forhuxan, KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKleker, hofsämi ok retvisa ib 20 (50, 22). " bätra riAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDarskap jak ey weyt jnnan All criKLemming. 1871--73.">STenheth thz er hofFMen aff vplandum aff öKLemming. 1871--73.">STergötland ok smAlandum KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2720. hadhe ekke han miKLemming. 1871--73.">STh siith liiff wiiKLemming. 1871--73.">STh hadhit warith een huffwudh KLemming. 1871--73.">STriidh" ib 3: 2703. " thz hade ey regnath Alla the waar" ib 2: 7446. " sidhan bleKLemming. 1871--73.">STet ther lika KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fra" ib 2256. " willet ther ey napKLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa" MD (S) 224. b) i det nyare medeltidsspråket i ing. m. och f. med syftning i sht på suKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. KLemming. 1856.">SOm beteckna saker. JKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr Tegnér, Sv. Akademiens Handl. iKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från år 1886, 6: 387 f. her axel sculle haua hAluen schakt aff wardhbergs län. .. engeLBertz fogadh sculle hanom then fanga KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1426. " wil iak förKLemming. 1871--73.">ST göra oc sätia ij (2) tingh. .. KLemming. 1856.">SOm är förKLemming. 1871--73.">ST täxten i thes häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKios laghom oc sidhan thäs fwlKLemning. 1860. SFSS.">Bordhan, aff sancti benAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dicti. .. oc aguKLemming. 1871--73.">STini reglom" LfK 3. är hosKLemning. 1860. SFSS.">Bonden plichtoger at giffua fore drengen ena thunno ööll oc drengen tiene sinom hosKLemning. 1860. SFSS.">Bonde then aff KLemming. 1856.">SO 113. om man haffuir for mykin lösn oc vil ten KLemming. 1871--73.">STopKLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa LB 7: 251. " swa brat wij then forbindning offuerläsed haffwa, wilia wi gerna ider then igen senda" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 9 (1471). Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varen fortäcthe, huad i schole haffue til koKLemming. 1871--73.">STh och thäringh eller huar then skAll tages, om i komme hiit medh macht ib 5: 237 (1508). " her är en KLemming. 1871--73.">STor twedrecht. .. om then koningz gessningh, sa the segia, ath them bör inthe holla then i thette ar" ib 316 (1508). mich är forekomit. .. at nogen trätte, splitter och twiKLemming. 1871--73.">ST är komen emellen eder nade och. .. her twre jensKLemming. 1856.">SOn, oc är then saa hedzkelige eder emellen begynt, at i KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa ingen side vele lotha eder beweke till at optage swadone splitter KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa dagh och KLemming. 1871--73.">STwnder ib 392 (1510). - med syftning på djur. aff tyäders dygdh. .. thes hierne blandadher med olyo är godh for hoffwd weKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, thes gAlla blandadher med lagin aff KLofKLemming. 1844.">Flöök oc honagh elther KLemning. 1860. SFSS.">Borth Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">DieKLemming. 1844.">Flar. .. bren thes lungo LB 7: 153. - med syftning på perKLemming. 1856.">SOn. aff for:na högKLemning. 1860. SFSS.">Borna forKLemming. 1871--73.">STinne oc täss metholdh KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 282 (1501). c) i gen. efter ett suKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. för att uttrycka dettas gentAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivfunktion. bliffw när KLemming. 1860.">Grafwenne til lögher daghen thäs KLemming. 1856.">SOol war bärghat KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 682.
þän (þæn)
the FH 5: 156 (1491). " sigher swa then wijse man" KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 13 (30, 13). then wise ariKLemming. 1871--73.">SToteles ib 5 (9, 5). þen förnemAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di herr mattis prouaKLemming. 1871--73.">STin SD 6: 170 (1350). then werAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dige fader biskop mattis KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 247 (1508). skulle the Alle then triAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Die pening (hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var tredje penning, tredjedelen af sin egendom) giffue (red. B: huar triAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Die päning skulle the geffue) KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (Till. om Chr. II, red. A) 6334. - med följ. suKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. i beKLemming. 1871--73.">ST. form. at te bådha murana skili nokot rum KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 86 (210, 94). tän ytre muren ib. " nidherfAlla j therä rädeliga dyuranna mwnna" LfK 225. " thän häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe konunghin" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 855. " thz häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga landet" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 692. " om the häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">LgaKLemming. 1871--73.">STa modhrena sancta anna" ib 665. " thz nyia täKLemming. 1871--73.">STamenetet ib 664. b) ramför ett suKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. utan tillagdt adj. (jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr bruket af Mnt. de). then mäKLemming. 1871--73.">STare skAl sik siwkir göra" KLemming. 1844.">Fl 191. " then portanär han bödh köKLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa margha KLemming. 1871--73.">STora ok sma löKLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa" ib 1296. " the swena ganga ater ij geen; the iomKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fru KLemming. 1871--73.">STodh ther ater een ok letar ij thz blomKLemming. 1871--73.">STer tha ib 1324-6. the taffweKLemming. 1871--73.">STa tha runno" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 141. the hunda föKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgdho them swinom ther Al 4108. " then rese KLemming. 1860.">Grep the iomKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frv i gen" ib 7435. " siden ginge the herra til radz" Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 19. " thz glas kar dreff nider at ana" Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 120. wi lothe skiwthe i gaar medh then möser KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 293 (1501). " her är en KLemming. 1871--73.">STor twedrecht. .. om then koningz gessningh" ib 5: 316 (1508). " the böndher i nora KLemming. 1856.">SOken" ib 315. " hafuä. .. the tattarä giorth KLemming. 1871--73.">STor skadä in KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa dhen KLemming. 1871--73.">STorä förKLemming. 1871--73.">STäs land" FM 589 (1513). (Rent Nedertysk form af det ss art. brukade dem. pron. är ther i det efter Mnt. mit der haKLemming. 1871--73.">ST KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildade uttrycket mz ther haKLemming. 1871--73.">STh (med haKLemming. 1871--73.">ST) KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1200). c) efter ett föregående nokor el. ängin. pylatius sände han til herodem, hwilkin mykit aKLemming. 1871--73.">STundadhe at see oc höra ihesum oc skodha nokot thz vndarlikit tekn aff honom KLemming. 1871--73.">ST 173. " ther skAll Aldre ängin then man the sama quinno fanga äpter han" KLemming. 1844.">Fl 1052 (jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr under ängin ex. på användningen af sufferad art. vid suKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. föregånget af ängin). - JKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr thera, þy þär, þäs, þät, aäfvenKLemming. 1856.">SOm Alt thät, Alt for thy och i Allo thy under Alder, annat thera, Alt likoväl for thy och likoväl Alt for thy under likoväl.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þän may have also been written as þæn

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • then Bo 1 ; MB 1: 3 ; Bir 1: 7, 317 ; KS 57 (144, 63), PM XVII.
 • ten SO 99.
 • dhen BSH 4: 343 (1503).
 • den Gers Frest 54.
 • þan VGL I A 21; pr., III 90; VML I M 21, 22, II Kr 1: 1. the (felaktigt?) KS 32 (82, 35). f. þe VGL III 76, 98, 132; Bu, 8, 13, 21; Bir 4: (Avt) 183. the VGL II K 68; MP 1: 131 ; MB 1: 204 ; ST 205 ; Fl 33, 329 ; PM 7. þeer (säkert skriffel för þe) VML I M 21. þen BjR 15: pr. then FM 254 (1505), 257 (1506). den BSH 5: 514 (1512).
 • þön ÖGL Kr 9, 16: 1; UplL Ä 4; VML II Kr 5: 4; Bu 10.
 • thön KS 52 (132, 56) ; Bo 61, 125.
 • þy VGL II A 7, Add. 7: 25 i var. thy MB 1: 44 (på två st., på det ena dock kanske att fatta ss pl. nom. n.); GO 12.
 • di DD 1: 192 (1505? eft. aftr. hos Langebek). n. (nom., ack.) þät VGL I K 1, 13, þ 6: 1; ÖGL Kr 5: 1; VML II Kr 1: 1; SR 2 ; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). thät ib; Bir 4: (Dikt) 216, 226. thät h SD 5: 558 (1346, gammal afskr.); Di 236.
 • þätt SD 5: 374 (1344, nyare afskr.), 375, 376, 377, 378. þet VGL I K 7: pr-, 13; SML Kk 2: 1; VML I B 29; SD 5: 160 (1343), 6: 170 (1350). thet Bil 165.
 • thed LB 7: 97.
 • dhet BSH 4: 276 (1501) , 343 (1503), 5: 251 (1508), 514 (1512). det ib 250 (1508), 251 514 (1512), 515, 573 (1517). deth ib 515 (1512), 573 (1517). þat VGL I K 7: pr., 22, Md 1: 3, A 17: 1, III 67, 68. Synnerligen vanligt är, att endast bgynnelsebokstaven - þ (th, t) - utskrifves och att det följande -ät betecknas genom ett förkortningstecken, som liknar z och i de tryckta upplagorna ofta återgives med denna boskstaf; förevarande pronominalform förekommer alltså i dessa ofta tecknad þz, thz, tz; mäþ. suffigeradt; -ät, -et (-eth, -ed), -it (ith, -idh), -at (-ath, -adh, -ad), -t. ärät SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). bedhet LfK 64.
 • willet MD (S) 224.
 • besigleret RK 2: 5244.
 • tillet BSH 5: 338 (1509). atet ib. gyorttet. ib. latetet ib.
 • hollered RK 2: 5244.
 • saktet ib 1: 2713.
 • foret ib 823.
 • företh BSH 5: 563 (1516).
 • vtaffet DD 1: 191 (1505? eft. aftr. hos Langebek). satte theet RK 2: 6310.
 • jakit RK 1: 178.
 • gawit ib 3337.
 • ärit Bo 66.
 • ärat Lg 3: 673.
 • skötat Di 301. vpp ad BSH 4: 241 (1498).
 • wedath ib 5: 141 (1507).
 • giorttadh FM 490 (1510).
 • köptet SR 7.
 • skullet RK 1: 788.
 • blestet ib 2: 2256.
 • kwnnet BSH 5: 185 (1507).
 • waret LfK 142.
 • forthyktit Bo 61.
 • antwardhit VKR 29.
 • mistit RK 1: 156. " haffdit ib 599. hadhit" ib 3: 2703.
 • uarith SO 3.
 • worith ib 4.
 • holdridh SEG 112.
 • tyghat RK 1: 2714.
 • haffuat ib 188, 257.
 • gifwat Bo 66. " städhiat ib. forskullath" MB 1: 352.
 • fördot RK 1: 576. Med afs. på de suffigerade formerna jfr för öfvrigt Kock, Ark. f. Nord. Fil. 11: 117 följ. ack. m. þän VGL I A 21: pr.; VML II Kr 4; Bu 23.
 • thän Bil 854 ; ST 503.
 • þen VGL I K 12: pr., A 13: 4; SML Kk 4: 2; BYH 1: 170 (1363).
 • then RK 1: 2714 ; Va 15 ; PM 8.
 • dhen BSH 4: 276 (1501) , 343 (1503). den ib 5: 125 (1506), 251 (1508). þan VGL I A 22; VML II Kg 6: 3. thön KS 51 (130, 55). f. þa VGL I Md 3: 2, II Add. 2: 14; ÖGL Kr 7: 1; SML Ä 2: 1; SD 1: 669 (1285, gammal afskr.); SR 1, 52 ; Bu 12, 23.
 • tha KS 11 (28, 12).
 • þä ib 415.
 • þe VGL II Add. 11: 11, III 96; UplL Kk 2: pr.; SD 5: 605 (1346); Bu 6.
 • the SD 1: 668 (1285, gammal afskr.); Fl 39 ; Lg 669.
 • de Iv 5369.
 • then Va 15, 25 ; SO 113 ; Fl 1075 ; RK 1: (Albr) s. 212, 213; Di 25 ; BSH 5: 315 (1508) ; FM 62 (1467), 553 (1512), 554. ten LB 7: 251.
 • dhen BSH 4: 343 (1503) , 5: 251 (1508). den ib.
 • thön KS 52 (132, 56). thera (trol. skriffel) MP 2: 151.
 • þem VGL 1 Md 1: 1; SML Kk 2: pr., 2; VML I M 22; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.), 669. them KL 54, 55 ; MB 1: 159.
 • þeem VGL II Add 8; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). þäm VGL I A 16: 2. þöm ÖGL Kr 2: pr., 5: 1; SR 46 ; Bu 508.
 • thöm SD 5: 558 (1346, gammal afskr.); SR 18 ; KS 1 (1, 1) ; Bir 3: 100.
 • þom VML II Kr 13: 2 i var. thom Bir 3: 100.
 • þerri VGL I R 5: pr. þerre ib 8: pr., II M pr.; ÖGL Kr 5: 1; SD 5: 605 (1346).
 • þerrä VGL II G 5. þeri VML II B 5: pr. þere UplL Kk 22: 2; VML II Kr 6: 2; SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). Bu 181 (måhända att fatta ss gen.). there Bil 466.
 • þerä VGL I Md 8; UplL Ä 2: pr.; SML Kk 1: 1. þäri UplL Kk 7: 2. þe VGL II M pr. i var.; UplL Kk 7: 2; Kl 181, 191. the ib 38; Bir 3: 278 ; Fl 736, 855, 1307 ; Lg 669 ; PM 7.
 • þä VGL I R 9: pr. n. þy ib MD 1: pr.; ÖGL Kr 27; pr.; SD 5: 561 (1346); Bu 3 ; KL 191.
 • thy Pa 5 ; BSH 5: 185 (1507).
 • ty KS 49 (125, 53), 68 (169, 75).
 • dy BSH 4: 332 (1502) , 5: 60 (1505), 61, 251 (1508); Gers Frest 1, 12 o. s. v. þi VGL II Add. 9: pr. thi KS 21 (52, 23) ; Lg 3: 135.
 • ti KS 49 (125, 53).
 • þe SD 5: 293 (1344).
 • the Lg 3: 213 ; LB 9: 115, 116.
 • þu VML LII kr 5: pr. i var. o. s. v. (jfr Noreen, Ark. f. Nordl. Fil. 6: 373). gen. m. þäs VGL I K 12: 1; ÖGL Dr 2: pr., 13: 2; VML II Kr 7: pr.; Bu 183.
 • thäs Bir 3: 84.
 • þäss VGL I þ 19: pr. þes ib II A 2; SD 5: 561 (1346).
 • thes Bir 1: 373: SO 98.
 • þärs VML þg 5: 6, II M 7: 2 i var. thäns Bil 913, 914. thens (susbst.) Di 100 ; SO 95, 97 (på tvås st.), 98, 99 (på två st.). then (adj.) Va 15.
 • thera SML Kk 4: pr. i var.; Al 6449, 6450, 6452. þerä UoplL Kk 21; SML Kk 4: pr. þärrä VGL I A 16: 2. þärre ib II A 21. þe (adj.). Bir 4: (Avt) 181. the (adj.) MB 1: 159: Bir 2: 23 ; Fl 107 ; Gers Frest 20.
 • thes LfK 3.
 • täss BSH 4: 282 (1501).
 • þäs VGL I S 2; VML LII kg 2: pr.; Bu 182.
 • thäs MB 1: 158 ; Su 270 ; Lg 33.
 • þäss VGL I þ 19: 3. þas (måhända skriffel för þäs) SD 5: 637 (1347).
 • þes VGL I A 4: pr., II A 20; SD 5: 562 (1346), 563, 564. thes Bir 1: 215.
 • þess SD 5: 562 (1346), 563. thess FM 256 (1506).
 • tess BSH 4: 500 (1502) ; FM 248 (1505).
 • des Gers Frest 1.
 • þer VGL I K 3, 4, II ÖGL Kr 14: pr., 18: pr., Dr 5: pr., UplL 1: 1, 19: pr.; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). ther ib 4: 537 (1336, nyare afskr.). þeer VGL II O 1: 6, Forn 12, þ 29, 30: VML I Kr 1, M 22; SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). þeir VGL I S 5. their UplL Kk 14: l7 li var., 19: pr. i var. þe VGL II Præf., K 21, Dr 40: ÖGL Kr 13: 2, 3; SML Kk 4: 4; VML I M 22; SR 44 ; Bu 9, 16 ; KL 182.
 • the VGL LII K 7; SR 44 ; KL 5 ; Bil 164 ; PM 21.
 • dhe BSH 4: 330 (1502) , 5: 251 (1508), 338 (1509; Gers Frest 28. thee SD 5: 558 (1346, gammal afskr.). BSH 5: 185 (1507) , 186, 370 (1509). þär VGL I K 12: pr., Md 13: pr., A 12: 1; UplK Kk 14: 7, 19: pr., BjR 21: 1.
 • þä VML II Kr 13: 1; VGL III 74. þir ib 2 thi KS 6 (14, 6) ; FM 230 (1505), 256 (1506). di DD 1: 192 (1505? eft. aftr. hos Langebek; på flere st.), 193 (på flere st.). dij FM 418 (1509).
 • ty BSH 5: 336 (1508).
 • dy FM 417 (1509), 418. þör ib I þl i var., II Forn 12, Add. 7: 3, 10. them BSH 5: 315 (1508) ; RK 3: (Till. om Chr. II, red. B) 6209. f. þar VGL II Add. 11: 19; UplL Ä 7: 2; SML Kk 4: 4. þaar VGL II Add. 7: 10 i var., 11: 4, 17, 19; SML Ä 3: 4. thaar BSH 1: 133 (1371).
 • þa ÖGL Kr 2: 2, Vaþ ind. 11; UplL Kk 1: 2, 6: 6, Ä 2: pr., 6: 3; SML Kk 1: 1, G 3: 1; Bu 500, 501.
 • tha Bil 110.
 • þä VML II Kr 1: i var.; Bu 414.
 • þe VGL II Add. 7: 10; SML Kk 4: 4. the Bil 916, 917 ; MB 1: 195, 196 ; Ansg 217 ; VKR 61.
 • þö VGL I þl i var., II A 21. thö SD NS 1: 584 (1406).
 • þön VGL II VS 14, Dr 27, 39, A 20, Forn 32, IV 12; ÖGL Kr 14: pr., UplL Kk 9: pr., SD 5: 377 (1344, nyare afskr.); Bu 3, 183.
 • thön Bil 468, 916 ; KS 4 (7, 4), 13 (30, 13). þöm (sannolikt skriffel för þön) Bu 4.
 • þy VGL I þ 5: pr. þyy VGL I Md 1: 2. þe ib J 16: 1, M 2, II K 16, III 104; SML Kk 2: pr.; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.) ; Bu 3, 183, 200.
 • the Bil 916 ; MB 1: 44 ; MP 1: 131.
 • þen VGL II Add. 11: 4; BjR 27 ; Bu 183.
 • þeen VGL II Add. 7: 26, 11: 17, 19. þer ib I K 9; UplL Kk 2: 2. þör (för þön?) VGL II A 12. ack. m. þa ib I K 15: pr., þ 3: pr., II Dr 1; ÖGL Dr 4: 1; MELL G 8: 5. þe VGL IV 15: 5, 16: 12; UplL Kk 8: pr., 14: 9; SML Kk 4: 1; SD 5: 636 (1347).
 • the VGL II K 30, 72: 1; RK 1: 2882.
 • thee BSH 5: 370 (1509).
 • dhe ib 4: 276 (1501).
 • thi FM 230 (1505) , 236 (1505). þä UplL Kk 8: 1. þem VGL I A 4: 2; ÖGL R ind. 17; Bu 167 ; KL 183.
 • them SML Kk 4: 4; Bil 164 ; Bo 39 ; RK 1: 2202 ; BSH 5: 315 (1508).
 • dhem ib 4: 301 (1502).
 • þeem SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). theem ib; KL 205 ; Iv 3042.
 • þäm VGL I K 14: 4; VML II B 22: pr. thäm KL 5: BSH 5: 250 (1508).
 • þöm ÖGL Kr 16: 2, 21, 27: pr.; UplL Kk 8: pr., Bu 9, 167.
 • thöm Bil 885 ; KS 16 (40, 17) ; GO 827.
 • töm BSH 5: 391 (1510).
 • döm FM 674 (1517).
 • thom Gers Frest 12.
 • tom Lg 3: 73, 74.
 • dhom Gers Frest 12.
 • dom DD 1: 192 (1505? eft. aftr. hos Langebek); FM 418 (1509).
 • þa VML II B 16: 1; MELL B 37: 1. tha SmålL 12: 1 ; Bil 854.
 • ta KS 85 (208, 93).
 • þer VGL II fr 8. þe UplL Kk 19: pr.; VML II M 16: pr. the Bil 854.
 • thi FM 256 (1506).
 • þör VGL II A 8. þem ib I G 5: 1; UplL Kk 3, M 9: 4; KL 185.
 • them MB 1: 195 ; Lg 3: 162.
 • þöm ÖGL Kr 5: 1; UplL Kk 6: 6; Bu 501 ; KL 185.
 • thöm Bil 917 ; KS 18 (46, 20).
 • töm ib 85 (209, 93). thom BSH 4: 225. (1500). n. þön UplL Kg 12: 1. þy VGL I A 16: 1, FB 9: 1, IV 15: 6; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). þe VGL II G 18; UplL Kk 14: 10; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.) ; Bu 6, 58.
 • the KS 6 (12, 6) ; Bir 1: 6, 4: 14 ; VKR 60.
 • dhe BSH 4: 276 (1501) , 343 (1503). þä UplL Ä 1: 4. þen VGL IV 16: 12; SD 6: 170 (1350).
 • then Lg 3: 23.
 • dhen BSH 4: 343 (1503; kan fattas ss sing. ack. f.). theen SD 5: 558 (1346, gammal afskr.). þem VGL I K 9; UplL Kk 2: 1, 2. them KL 55 ; BSH 2: 102 (1399); VKR 61.
 • þöm Bu 183.
 • thöm BSH 1: 131 (1371).
 • thom ib 4: 255 (1500). De från dat. lånade ack.-formerna på -m nyttjas nästan blott substantivt. dat. þem VGL I K 15: pr., J 2: pr., þ 5: 1, IV 16: 12, 19: 1; SML G 3: 1; SD 5: 562 (1346). " them" VGL II K 41; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.) ; KL 55 ; Bil 164 ; Bo 2 ; Bir 5: 119 ; RK 1: 1356 ; Fl 17 (i rimsl. med heem); BSH 5: 185 (1507).
 • þeem SD 1: 668 (1285, gammal afskr.), 669 670. thiem LB 3: 85 (jfr s. 147). þäm VML II Kr 3. þöm ÖGL Kr 4: pr., 7: 1; SD 5: 377 (1344, nyare afskr.) , 562 (1346); Bu 3, 5, 6, 183, 491 ; KL 182, 191.
 • thöm SR 32 ; Bil 885 ; KS 1 (1, 1) ; ST 452 ; FH 3: 8 (1377). " töm" BSH 5: 336 (1508).
 • dhöm FM 675 (1517).
 • döm BSH 5: 124 (1506).
 • thom Bil 577 ; Bir 2: 23, 3: 106.
 • tom Lg 3: 74.
 • dom DD 1: 192 (1505? eft. aftr. hos Langebek). gen. þerra VGL I K 2, A 13: 2; ÖGL Kr 13: 3, 28; Eþs 21, G 7: 1; SD 1: 669 (1285, gammal afskr.); Bu 129, 490.
 • therra StadsL G 16; BSH 1: 131 (1371).
 • þerrä VGL I A 13: 1, 4, II J 13, Form 3, IV 14: pr., 13; SD 1: 669 (1285, gammal afskr.), 5: 477 (1345, nyare afskr.), 565 (1346). therrä ib 1: 669 (1285, gammal afskr.). þerre VGL II Dr 7, 29. therre SJ 405 (1473), 406 (1473). þärra VGL I A 13: 3; Bu 490.
 • thärra KL 330.
 • þärrä VGL I Md 14: 1, II Add. 9: pr., III 57. þera ÖGL Eþs 9; VML II Kr 13: 2; Bu 129, 183, 204 ; KL 183.
 • thera MB 1: 3 ; LfK 247 ; Lg 3: 75. " dera (i förbindelsen hwardea)" SJ 404 (1474); (i förbindelsen hwar dera) BSH 5: 251 (1508) ; (i förbindelsen hwan dera) Gers Ars b 6. þerä UplL Conf., Kk 1: 1; SML Kk 3, J 15: 1; SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). 565 (1346). therä LfK 225.
 • theras VKR 17 ; SO 52 ; Lg 3: 167, 181.
 • theres Va 23 ; LfK 247 ; BSH 4: 321 (1502).
 • teres ib 5: 429 (1511).
 • theress ib 4: 321 (1502).
 • therris SJ 405 (1473), 406 (1473). theris Lg 3: 75 ; SJ 141 (1445); BSH 4: 282 (1501) ; FM 256 (1506).
 • teris BSH 5: 247 (1508) ; genitivformerna på -s nyttjas blott substantivt. the (trol. skriffel för thera) Su 270 ; (adjektivt) Bir 2: 9. " i förbindelse med en följ. dat. pl. ngn gång med hänsyn till böjning behandladt ss ett poss. pron: therom" RK 3: 3666 ; Lg 3: 614),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back